Fagligt internationalt samarbejde

Dansk fagbevægelse støtter fair fri bevægelighed

En lang række ledere fra europæisk fagbevægelse er i disse dage samlet på Malta, der for tiden har EU-formandskabet. Bente Sorgenfrey, der er formand for FTF og vicepræsident i EFS (Europæisk Faglig Sammenslutning) vil sammen med sine faglige kolleger i EFS’ eksekutivkomite drøfte Brexit, situationen i Tyrkiet, handelspolitik, social dumping og en lang række andre punkter.

Efter turbulens og forsinkelse: luftfartsstrategi stemt videre – med fokus på social dumping

Europa-Parlamentets betænkning om en luftfartstrategi for EU skulle egentlig have været vedtaget endeligt af Parlamentet lige før jul. Men på grund af stridigheder mellem beskæftigelses- og transportudvalget blev dette forsinket. I går kom sagen dog et skridt videre, da transportudvalget vedtog sin betænkning og i denne indarbejdede store dele af ønskerne fra beskæftigelsesudvalget, særligt i forhold til social dumping.

Juncker hiver igen sin minimumsløns-kæphest frem fra stalden

Han har sagt det gentagende gange og fra før han overhovedet blev kommissionsformand: Juncker vil have en lovfæstet minimumsløn i EU's medlemslande. Hver gang er reaktionen den samme fra dansk side: tak, men nej tak! Også i går, da Juncker på en konference om den kommende søjle for sociale rettigheder igen hev kæphesten ud af stalden og dermed fik diskussionen om minimumsløn til at overskygge resten af dagsordenen.

Nyt udstationeringsdirektiv skal respektere den danske model

Kommissionen fremlagde i foråret et udkast til revisionen af det direktiv, der regulerer vilkårene for udstationerede ansatte, når de udfører arbejde i et andet EU-land. I udkastet lægges der op til et princip om samme aflønning i bred forstand for udstationerede og lokalt ansatte. I Kommissionens udkast står det dog ikke klart, at retten til at forhandle og fastsætte løn er et nationalt anliggende, som når man i Danmark overlader dette til arbejdsmarkedets parter. Det skal derfor ændres i direktivudkastet, siger de tre danske medlemmer af Beskæftigelsesudvalget i Europa-Parlamentet, som inden længe skal behandle direktivet.