Forsinkelser og turbulens hænger godt sammen med luftfart.
Åbenbart også i Europa-Parlamentet. Efter en række tovtrækkerier mellem beskæftigelses- og transportudvalget kunne sidstnævnte udvalg i går endelig vedtage sin betænkning om en luftfartstrategi for EU, som Kommissionen kom med et udspil til tilbage i 2015.Næste skridt er en endelig vedtagelse i hele parlamentet på en af de kommende plenarsamlinger.
En af stridighederne mellem de to udvalg har handlet om, hvor meget fokus der skulle være på udfordringerne med social dumping i branchen. I den vedtagne betænkning fra transportudvalget er store dele af de ønsker, beskæftigelsesudvalget havde på det område, medtaget.
Fagligt.eu har talt med Ole Christensen (S), der var ordfører på sagen i beskæftigelsesudvalget.
Hvorfor har du kæmpet for, at afsnittene om social dumping kom med?
”Det her handler om de ansattes rettigheder og om at forbedre konkurrencesituationen for de europæiske luftfartsselskaber, der overholder reglerne. Men det handler også om sikkerheden for passagerne. Hvis vi kun har fokus på, at billetterne skal være billigere, så får vi en konkurrence mod bunden i forhold til løn og arbejdsvilkår. ”
Men ikke alt fra beskæftigelsesudvalgets udtalelse er kommet med. Er du tilfreds?
”Jeg er meget tilfreds med, at vi har formået, at give rapporten en markant social tyngde. Vi kræver blandt andet, at Kommissionen kommer med konkrete lovgivningsmæssige tiltag for at sikre piloter og kabinepersonale ordentlige vilkår. Specifikt skal de granske den praksis, som en række flyselskaber har med nul-time-kontrakter, falske selvstændige og pay-to-fly ordninger.
Vi kan simpelthen ikke acceptere en europæisk luftfartsstrategi, der ikke tager hånd om de absurde ansættelsesvilkår, som bliver stadigt mere udbredte. ”
Vi har senest set, at selv SAS overvejer at åbne baser for eksempel i London. Hvad bør der gøres fra EU’s side? 
”Det er helt essentielt, at vi får sat en stopper for regelshopping og brug af bekvemmelighedsflag. Det kan ikke være rigtigt, at ordentlige flyselskaber skal presses af unfair konkurrence, når andre omgår og udnytter smuthuller i EU-reglerne. ”  
Læs mere om Kommissionens arbejde med luffartsstrategien