Der vil blandt andet være besøg af Maltas premierminister og ministeren for beskæftigelse og undervisning.
Bente Sorgenfrey, der også repræsenterer nordisk fagbevægelse i EFS’ styrekomite, vil på mødet gøre det klart, at dansk fagbevægelse støtter den fri bevægelighed indenfor EU, hvis den foregår på vilkår, der er fair og forståelige for vores medlemmer.
Derfor ønsker dansk fagbevægelse at værne det danske dagpengesystem mod unødigt pres.
Bente Sorgenfrey vil på mødet gøre det klart, at FTF ikke går ind for forskelsbehandling og byder folk, der arbejder i Danmark på ordentlige vilkår velkommen.
For at bevare bred opbakning til EU i Danmark er det vigtigt at sikre, at den fri bevægelighed ikke på længere sigt kan have negative konsekvenser for vores velfærdssystem.
Bente Sorgenfrey og de andre faglige ledere fra EU giver på mødet fuld opbakning til deres britiske kolleger, der frygter konsekvenserne af en britisk udmelding af EU.
Der vil blive taget konkrete skridt til at hjælpe fagligt aktive i Tyrkiet, der udsættes for forfølgelse.
Derudover vil eksekutivkomiteen drøfte, hvordan man skaber en progressiv handelspolitik i EU, der tilgodeser de mange, fremmer offentlige investeringer for at skabe tryghed for fremtiden og sikrer beskyttelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.