Det er ikke kun årets danske sommervejr, som har været nedslående. Med sommerens søge- og optagelsestal på uddannelserne til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver truer mørke skyer i horisonten, når det gælder velfærden i Danmark.

Der er behov for handling her og nu, hvis vi skal have nok pædagoger, lærere og sygeplejersker til vores dagtilbud, skoler, sygehusvæsen, bosteder mv. Hvis ikke, kommer vi til at mangle de medarbejdere, der er afgørende for vores hverdag.

Det er naturligvis godt, at blødningen i optaget ser ud til at været stoppet for nu. På tre ud af de fire uddannelser – lærer, sygeplejerske og socialrådgiver – er optaget på samme niveau som sidste år, omend pædagogoptaget er faldet yderligere fem procent. Set i forhold til 2019 er optaget på de fire uddannelser dog faldet drastisk med samlet set 15 procent. Og selvom det samlede optag på de videregående uddannelser i år er steget to procent, slår det ikke igennem på velfærdsområdet.

Der er brug for en kæmpe indsats, hvis professionsuddannelserne skal tiltrække og fastholde flere studerende.

jonas schytz juul, cheføkonom, fh

De næste år kommer der flere børn og ældre og færre unge, der skal i gang med en uddannelse. En analyse fra FH viser hertil, at 126.000 offentligt ansatte er over 60 år, deriblandt 8.900 sygeplejersker, 5.200 lærere og 9.100 pædagoger. Hver 6. offentligt ansatte vil altså forlade arbejdsmarkedet de kommende år.

Det tyder på, at der også er en udfordring med at fastholde blandt andre uddannede lærere og pædagoger. Reformkommissionens tal viser således, at kun 70 procent af de beskæftigede lærere og 85 procent af pædagogerne i 2020 arbejdede inden for branchen. 

Behov for reformer og massive investeringer

Fra FH’s side har vi gennem længere tid efterlyst politisk handling, så vi kan ændre den negative udvikling i optaget på de store professionsuddannelser. Heldigvis tyder noget på, at politikerne er ved at vågne op til dåd.

Inden sommerferien indgik regeringen sammen med en række partier en aftale om at begrænse optaget på universitetsuddannelserne. Det er en vigtig forudsætning, hvis vi skal have flere sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere. Der lægges også op til tiltrængte og helt nødvendige investeringer i blandt andet professions- og erhvervsuddannelserne samt en række reformer på det videregående uddannelsesområde.

Der er brug for en kæmpe indsats, hvis professionsuddannelserne skal tiltrække og fastholde flere studerende. Vi skal investere massivt i uddannelserne og de faglige miljøer. De studerende skal blandt andet have bedre vejledning og flere undervisningstimer, og praktikken skal styrkes som en del af det samlede uddannelsesforløb. Og så skal der være flere attraktive karriereveje inden for fagene og gode rammer for efter- og videreuddannelse, så medarbejderne kan dygtiggøre og specialisere sig gennem arbejdslivet.

Derfor er FH’s forventninger til det kommende reformarbejde, som regeringen varsler, og de igangværende trepartsforhandlinger på efter- og videreuddannelsesområdet, også tårnhøje.