På det sociale møde i Porto i 2021 blev de europæiske stats- og regeringschefer enige om tre 2030-hovedmål for Europa:

1) Mindst 78 pct. af europæerne mellem 20 og 64 år skal være i beskæftigelse inden 2030.

2) Mindst 60 pct. af alle voksne europæere skal deltage i (efter)uddannelse hvert år.

3) Antallet af europæere i risiko for fattigdom eller social eksklusion skal reduceres med mindst 15 pct. inden 2030.

Medlemslande langt fra målet

Det er vigtige prioriteringer. Men desværre er de europæiske medlemslande stadig langt fra målet. Ikke mindst når det drejer sig om efteruddannelse.

LÆS MERE: Social Topmøde i Porto 26.- og 27. maj

Derfor er der brug for at komme i arbejdstøjet. I FH har vi nogle klare opfordringer til, når repræsentanter fra EU-institutionerne, medlemslandene og arbejdsmarkedets parter skal tage det næste vigtige politiske skridt mod et mere socialt Europa på mødet i Porto i disse dage.

Lad os sikre, at den grønne omstilling bliver startskuddet til et mere socialt Europa, så grøn industripolitik går hånd i hånd med ordnede løn- og arbejdsvilkår.

Lad os få alle lønmodtagere med i den grønne omstilling, så også faglærte og ufaglærte bliver efter-/videreuddannet og er i stand til at gøre vores verden grønnere.

Lad os få mere demokrati på arbejdspladsen, så lønmodtagerne bliver inddraget i omlægningen til en mere digitaliseret arbejdsplads.

Lad os sikre et mere socialt retfærdigt indre marked og sætte en stopper for social dumping.

Det handler i sidste ende om mennesker. Det er mennesker, der slider og slæber på deres arbejde. De fortjener ordentlige vilkår.