Jagtsæsonen er gået ind på beskæftigelsesindsatsen: Flere partier lancerer milliardbeskæringer på området. Især jobcentrene har været i søgelyset.

Men beskæftigelsesindsatsen omhandler ikke kun jobcentrene. Den består også af rettigheder og opkvalificeringstilbud, der virker, og som gavner samfundsøkonomien. Det gælder bl.a. retten til seks ugers jobrettet uddannelse for ledige.

Faglærte og ufaglærte ledige har i dag ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Den ordning er over de seneste fem år blevet brugt af 49.000 ledige. Med succes, viser FH’s analyse af ordningen.*

I gennemsnit medfører ordningen, at der er ca. 550 flere fuldtidsbeskæftigede efter to år. Samfundsøkonomisk tjener den altså sig selv ind igen efter tre år, alene grundet besparelser på dagpengeområdet og øgede skatteindtægter.

FH-formand: Tænk jer om

Derfor opfordrer formand for FH, Lizette Risgaard, politikerne til at tænke sig rigtig godt om, når de lægger op til milliardbesparelser i den aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs rapporten

FH har fået udarbejdet en analyse af ordningen med jobrettet uddannelse af faglært og ufaglærte ledige af BDO og HBS på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet. Der er målt på 16.000 uddannelsesforløb.

Læs rapporten Seks ugers jobrettet uddannelse – analyse af gevinstbilledet

”Jobrettet uddannelse til ledige er en rettighed, hvor den enkelte selv kan vælge og bestemme sit uddannelsesvalg. De arbejdsløse får på den måde uddannelse, der er rettet mod stillinger, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. 550 flere personer i arbejdsstyrken er godt for produktiviteten og øger skatteindtægterne. Og så sparer det samfundet for store summer til dagpenge”, siger FH-formanden.

Ordningen er tidligere blevet beskyldt for at forlænge ledigheden. Bl.a. af Venstre, som i deres spareplan for beskæftigelsesindsatsen henviser til en analyse fra Finansministeriet.

Problemet er, at kritikerne af ordningen kun ser på gevinsterne på den korte bane, pointerer Lizette Risgaard.

”Jeg er helt uenig med dem, der gerne vil fjerne de arbejdsløses ret til uddannelse. I seks uger er man i uddannelse frem for job, ja – men på længere sigt er der til gengæld så gode effekter af opkvalificering, at det gavner alle. I virkeligheden burde vi fremrykke retten til seks ugers jobrettet uddannelse, så det spiller bedre sammen med opsigelsesperioden”, siger FH-formanden.

Bedre kvalificerede til at søge job

Et stort flertal af deltagerne på ordningen oplever selv, at den virker: Ca. 70 procent oplever, at uddannelsesforløbet har gjort dem bedre kvalificerede til at søge job med gode beskæftigelsesmuligheder.

64 procent vurderer, at uddannelsen har betydet, at de kan søge flere forskellige job. 60 procent vurderer desuden, at de har fået bedre muligheder for et branche- eller sporskifte.

Aksel Jensen fik trailerkørekort til turistbus som 62-årig

Aksel Jensen fik trailerkørekort til turistbus som 62-årig

Aksel har de seneste 41 år arbejdet som turistbuschauffør. Han blev for første gang i sit arbejdsliv ledig under COVID 19-krisen. Her blev han kontaktet af sin a-kasse, der fortalte om seks ugers jobrettet uddannelse. Konkret foreslog a-kassen konkret et kursus for ledige over 60 år med henblik på at få kørekort til stor trailer, dvs. op til 3.500 kg.
Efter COVID 19-krisen blev Aksel genansat i turistbusbranchen, hvor han i dag igen arbejder på fuld tid. Han er overbevist om, at certificeringen til trailerkørsel vil forbedre hans jobmuligheder, hvis han bliver ledig igen.