Anbefalingerne, der er samlet i publikationen ”Lønmodtagernes Klimapanel – 8 anbefalinger om grøn omstilling, handler først og fremmest om viden og videndeling.

Alle på arbejdspladsen skal kende virksomhedens klimaaftryk, medarbejderne skal uddannes og der skal skabes rum for kreativ ideudvikling. 

”Medarbejderne sidder inde med en guldgrube af konkret viden om, hvor der kan spares og energioptimeres, og den viden skal naturligvis i spil, så alle arbejdspladser i Danmark bliver så grønne og klimavenlige som muligt” siger næstformand i FH, Morten Skov Christiansen.

8 anbefalinger

8 anbefalinger

  • Opbyg viden og fælles forståelse.
  • Prioritér uddannelse.
  • Styrk rammerne for innovation.
  • Skab tryghed.
  • Tænk grønt og retfærdigt.
  • Udpeg en bæredygtighedsrepræsentant.
  • Etablér netværk for bæredygtighed.
  • Del de positive eksempler og historier.

LÆS RAPPORT: 8 anbefalinger til grøn omstilling

Kæmpe potentiale blandt medarbejderne

Selvom medarbejderne i deres konkrete funktioner kan se, hvor der kan energioptimeres, er det meget få, der reelt kender til deres arbejdsplads’ samlede klimaaftryk. Det fremgår af FH’s seneste survey om arbejdsliv fra “8 anbefalinger til den grønne omstilling”

”Hermed står virksomhederne jo med et kæmpe potentiale. Hvis ledelse og medarbejdere deler deres viden, kan de tilsammen skabe små grønne revolutioner ude på værksteder, skoler, køkkener osv.

Men det kræver, at ledelsen skaber et sådant rum for både videndeling og kreativ udvikling”, siger Morten Skov Christiansen.  

FH’s survey viser samtidig, at godt halvdelen af medarbejderne føler sig ”lidt” eller ”meget” engageret i den grønne omstilling.

Det er et rigtig godt udgangspunkt, at så mange ønsker at engagere sig ud fra et grundliggende synspunkt om, at klimaarbejdet er ”det rigtige at gøre

MORTEN SKOV

Resten føler sig ”ikke særligt” eller ”slet ikke” engageret. Af dem, der føler sig lidt eller meget engageret, svarer langt størstedelen (73 pct.), at engagement i den grønne omstilling er ”det rigtige at gøre”.

”Det er et rigtig godt udgangspunkt, at så mange ønsker at engagere sig ud fra et grundliggende synspunkt om, at klimaarbejdet er ”det rigtige at gøre”, siger Morten Skov Christiansen.

Videndeling central i den grønne omstilling

Torsten Smærup som er, elektriker og tillidsrepræsentant på virksomheden Bravida, er tryg ved den grønne omstilling.

Det skyldes blandt andet, at hans arbejdsgiver er åben overfor efter- og videreuddannelse i den grønne omstilling, så medarbejderne kan påtage sig nye jobfunktioner i fremtiden.

Torsten Smærup: Vi bliver ikke arbejdsløse på grund af grøn omstilling – vi skal bare lave noget andet

Torsten Smærup er faglært elektriker, medlem af bestyrelsen i Dansk El-Forbunds afdeling Fyn og tillidsmand i Bravida.

LÆS MERE