Vi får langt færre håndværkere frem mod 2030.  Hver eneste dag forsvinder 27 faglærte fra det danske arbejdsmarked.

Årsagen til den meget skæve fordeling af uddannelse er, at unge i mindre grad end tidligere vælger at blive faglærte.

I de ældre generationer på arbejdsmarkedet har ca. 40 procent en erhvervsfaglig uddannelse, men blandt de yngre generationer er det kun 25 procent.

Og det bliver endnu færre frem mod 2030. Til den tid vil kun 20 procent af de 26-35-årige have en erhvervsfaglig uddannelse.

Jeg kan ikke appellere nok til, at politikerne nu tager helt ekstraordinære initiativer i brug for at få flere faglærte.

lIZETTE rISGAARD

Vi skal ha’ de rette kompetencer

Den gode nyhed er, at arbejdsstyrken stiger med 70.000 frem mod 2030.

Men hvis de unges uddannelsesvalg fortsætter som nu, vil arbejdskraften stå med nogle kompetencer, der ikke modsvarer samfundets udfordringer.

”Jeg kan ikke appellere nok til, at politikerne nu tager helt ekstraordinære initiativer i brug for at få flere faglærte.

Vi misser den grønne omstilling, og vi svigter både børn i daginstitutionerne og de ældre på plejehjemmene, hvis ikke vi sørger for, at lønmodtagerne har de rette kompetencer, siger Lizette Risgaard.

Giv elevløn også på grundforløbet

FH foreslår derfor, at det bliver langt mere attraktivt at tage en faglært uddannelse.

Fx skal alle faglærte have elevløn og ikke som nu SU på deres grundforløb 2.

FH foreslår derudover en investering i erhvervsskolerne på 500 millioner kroner, der bl.a. skal bruges til udstyr og bedre fysiske rammer, flere skoleuger og en faglig opkvalificering af skolernes lærere.

”En bedre økonomi under uddannelsen vil gøre det mere attraktivt for flere at tage en erhvervsuddannelse.

Men der skal helt klart mere til. Bedre udstyr, flere skoleuger og bedre kvalitet i uddannelsen er afgørende for, at flere unge vil vælge en erhvervsuddannelse, og at færre vil falde fra”, siger Lizette Risgaard.