Lønmodtagere, der er blevet nedslidt gennem et hårdt fysisk og psykisk arbejdsliv, ramt af en ulykke eller uheld i livet, og som følge deraf har en truet eller nedsat arbejdsevne, skal have hjælp og støtte til at blive fastholdt i jobbet eller komme tilbage til arbejdsmarkedet.

De, der ikke kan, skal have hjælp til at få en pension.

Medlemmer med en truet eller nedsat arbejdsevne skal kunne have tillid til, at de får den hjælp fra det offentlige, som de har ret til. De har i forvejen rigeligt at slås med. De skal ikke også bruge deres kræfter på at slås med det system, der er sat i verden for at hjælpe dem.

Retssikkerheden er udfordret

I fagbevægelsen hjælper vi mange af vores medlemmer, der har en midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne på grund af helbredsproblemer.

For nogle er situationen mere kompleks fx hvis de også har sociale eller familiemæssige udfordringer.

Vores erfaringer viser desværre, at retssikkerheden i mange tilfælde er udfordret.

Mange løber spidsrod i systemet og får ikke de relevante eller rettidige indsatser, der kan hjælpe dem videre.

Helt konkret foreslår FH

  • Evaluering af Ankestyrelsens klagestruktur
  • Ankestyrelsens viden skal bringes mere i spil
  • Folketinget skal have større indflydelse på den digitale og teknologiske udvikling
  • Ankestyrelsen skal kunne pålægge kommunen at rette op
  • Kommunerne skal bruge mæglingsteknikker i klagesager
  • Uddannelsesmål for sagsbehandlere af komplekse sager
  • Formålet med lægeattester skal tydeliggøres
  • Vejledende maksimum for antal sager pr. sagsbehandler
  • Obligatorisk og uafhængig borgerrådgivning
  • Borgerne skal kunne følge med i egen sag

DOWNLOAD hele forslaget: “Mennesker på kanten af arbejdsmarkedet skal have den hjælp, de har ret til” (PDF)

Sagsforløbene er ofte langstrakte og tilbuddene opleves ikke altid meningsfulde. Medlemmerne bliver ikke altid ordentligt involveret i sagen, og kan derfor ikke aktivt medvirke til at finde de løsninger, der passer bedst til deres individuelle situation.

Derudover kan mange ikke gennemskue deres rettigheder eller navigere i klagesystemet, og som
har vanskeligt ved eller slet ikke kan navigere i det stadig større og mere komplekse digitale univers i den offentlige sektor.

Lovgivning skal kunne forstås af almindelige mennesker

Derfor har vi i FH udarbejdet en række forslag til, hvordan retssikkerheden grundlæggende kan styrkes, så mennesker med en truet arbejdsevne kan have tillid til, at de får den hjælp de har krav på, at de bliver mødt med tillid og værdighed og at de anerkendes som en aktiv part i deres egen sag.

De skal kunne gennemskue deres rettigheder og kende og forstå de faglige og juridiske begrundelser for de afgørelser, der træffes.

Det handler både om at skabe de rette rammer for sagsbehandlingen, at kommunerne lærer af deres fejl, at ankesystemet fungerer som garant for retssikkerheden

Ankestyrelsen har adgang til stor viden, der i højere grad skal bringes i spil i forhold til de kommuner, der ’halter’ på retssikkerheden, og lovgiverne, der skal udarbejde lovgivning, der kan forstås af almindelige mennesker og efterleves af kommunerne.

DOWNLOAD hele forslaget: “Mennesker på kanten af arbejdsmarkedet skal have den hjælp, de har ret til” (PDF)