Regeringen har i dag foreslået et nyt optagelsessystem for de videregående uddannelser. Centralt i udspillet er et opgør med karakterræset i ungdomsuddannelserne og et større fokus på fagligt match mellem ansøgere og uddannelser.

Udspillet glæder næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Nanna Højlund. Hun lægger vægt på, at der også skal der være mere lige muligheder for at søge ind på en videregående uddannelse – det vil bl.a. gavne de erhvervsuddannede.

Regeringen lægger således op til, at personer med mindst fem års erhvervserfaring skal kunne søge ind via kvote 2 på en række videregående uddannelser – selv om de ikke har en gymnasial uddannelse. Og så skal mindst 25 pct. af uddannelsespladserne fordeles via kvote 2:

Det er meget vigtigt, at vi får fjernet noget af det pres, der i dag er for at få høje karakterer blandt mange unge

NANNA HØJLUND

”Det er helt afgørende, at vi har et uddannelsessystem, som anerkender værdien af erhvervserfaring. Der skal være gode uddannelses- og karriereveje for alle – også for dem der kommer med en ikke-boglig baggrund. Det skal også gælde videre i uddannelsessystemet”, siger Nanna Højlund.

Hvis det er klart, at man altid kan bygge ovenpå, vil det også vil også gøre erhvervsuddannelserne og professionsuddannelserne mere attraktive for de unge, mener hun.

”Det er i dag alt for uigennemsigtigt, hvad det kræver at komme ind på en videregående uddannelse, hvis man søger ind via kvote 2. FH ser derfor også positivt på, at regeringen lægger op til mere klare adgangskrav og fælles udvælgelseskriterier på tværs af institutionerne, hvor flere udvælgelseskriterier i dag er socialt skæve”.

Mere vægt på faglig motivation

For at mindske presset på de unge, foreslår regeringen også et loft over, hvor høje karaktergennemsnit, der kan kræves for at komme ind på videregående uddannelser. Der foreslås desuden en fagspecifik vurdering på uddannelser med et snit over 10.

Karakterer fylder i dag for meget hos mange unge. Men karaktergennemsnittet fra gymnasiet siger ikke i sig selv noget om faglig motivation

NANNA HøjLUND

”Karakterer fylder i dag for meget hos mange unge. Men karaktergennemsnittet fra gymnasiet siger ikke i sig selv noget om faglig motivation. Det er meget vigtigt, at vi får fjernet noget af det pres, der i dag er for at få høje karakterer blandt mange unge”.

”Vi skal have det bedste match mellem studerende og uddannelser, både når det gælder faglige forudsætninger og faglig motivation. Derfor er det rigtig godt, hvis regeringen i højere grad vil flytte fokus til faglig motivation i optagelsessystemet – og også lægge mere vægt på vejledning og refleksion i ansøgningsprocessen. Jeg håber, at det kan få flere unges øjne op for alle de spændende uddannelsesmuligheder der er”, siger Nanna Højlund.