Den stigende økonomiske aktivitet i samfundet efter den anden genåbning afspejlede sig i et højere antal forgæves rekrutteringer i STAR’s rekrutteringssurvey.

Udfordringerne var forskellige indenfor brancher og regioner, hvor særligt hotel- og restaurationsbranchen fortsat viste tegn på rekrutteringsudfordringer. Kvartalsrapporten fra december er baseret på 12.000 svar indsamlet fra juli 2021 til december 2021 på baggrund af jobopslag opslået i perioden marts 2021 til og med august 2021.

Virksomhederne blev således spurgt om status på deres rekrutteringsforsøg ca. 4 måneder efter, at de har slået stillingen op.

Vi står i en helt særlig situation netop nu, hvor virkeligheden på arbejdsmarkedet ændrer sig lynhurtigt som følge af stigende coronasmitte og en ny delvis nedlukning. Denne survey afspejler, at der var kul på arbejdsmarkedet i løbet af foråret og sommeren

LIZETTE RISGAARD

”Vi står i en helt særlig situation netop nu, hvor virkeligheden på arbejdsmarkedet ændrer sig lynhurtigt som følge af stigende coronasmitte og en ny delvis nedlukning. Denne survey afspejler, at der var kul på arbejdsmarkedet i løbet af foråret og sommeren.

Mange virksomheder har efterspurgt arbejdskraft på samme tid. Det er også et tegn på, at de mange trepartsaftaler med kompensationer til virksomhederne gjorde virksomhederne i stand til at sætte fart på, så snart samfundet blev genåbnet.

Brug alle dele af arbejdsstyrken

Derfor så vi visse udfordringer særligt inden for nogle brancher og regioner, og knap hver femte arbejdsgiver fik i perioden ikke besat deres opslåede stillinger”, siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard.

Fagbevægelsens Hovedorganisation peger på den tidligere indgåede trepartsaftale om mangel på arbejdskraft, foruden de trepartsaftaler, der er indgået omkring corona-kompensation til virksomhederne, som en del af løsningen.

Desuden finder FH det oplagt, at bruge alle dele af arbejdsstyrken til at løse rekrutteringsudfordringerne.

Hvis arbejdsgiveren mangler erfarne medarbejdere, så tag et kig på vores mange dygtige, seniorer i ledighedskøen. Hvis arbejdsgiveren mangler kompetencer, så er der rig mulighed for at ansætte og få tilskud til efteruddannelse. Så løsningerne er der. Det er bare at komme i gang

LIZETTE RISGAARD

”Lige nu er der usikkerhed pga omikron, men de seneste surveys har vist, at vi har stået med reelle rekrutteringsudfordringer på dele af arbejdsmarkedet. Det er derfor vi siger, at vi skal have alle mand på dæk. 

Vi skal have hjulpet vores ledige kolleger ud på arbejdsmarkedet og vi skal hjælpe de mange ledige fleksjobbere i job og få ledige indvandrere med i arbejdsfællesskabet. Kræver det opkvalificering eller omskoling er det nu, vil skal investere.”

Halvdelen af virksomhederne fik alligevel besat stillingen

Undersøgelsen viser også, at omkring halvdelen af virksomhederne, der ikke fik den arbejdskraft, de søgte, alligevel fik besat stillingen, af en person med en anden profil.

”Arbejdsgiverne giver udtryk for, at når de ikke kan finde nogen, så er det fordi kandidaterne mangler erhvervserfaring eller kompetencer. Der må jeg bare sige – ligesom man ikke altid skal sætte næsen op efter drømmejobbet, så kan man ikke altid få drømmekandidaten i første hug! 

Arbejdsgiveren har rig mulighed for at ansætte

Hvis arbejdsgiveren mangler erfarne medarbejdere, så tag et kig på vores mange dygtige, seniorer i ledighedskøen. Hvis arbejdsgiveren mangler kompetencer, så er der rig mulighed for at ansætte og få tilskud til efteruddannelse. Så løsningerne er der. Det er bare at komme i gang”, siger Lizette Risgaard, formand for FH.