Bruttoledigheden faldt med 6.300 fuldtidspersoner i oktober 2021. Der er aktuelt 87.900 bruttoledige fuldtidspersoner, svarende til 3,1 pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden er nu godt 15.000 fuldtidspersoner lavere, end før coronapandemien brød ud, og dermed også på det laveste niveau siden december 2008.

Danmarks Statistik har også offentliggjort nationalregnskab for 3. kvartal 2021. Det viser en BNP-vækst på 0,9 pct. i kvartalet og en stigning i beskæftigelsen på knap 50.000 personer.

Det er nu, at vi skal sikre os, at alle får gavn af opsvinget, og endnu flere får varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mette Hørdum Larsen

– Der er i de seneste to kvartaler skabt tæt på 120.000 flere job i takt med genåbningen af samfundet. Virksomheder råber på arbejdskraft, og det er faktisk rigtigt positivt, siger Mette Hørdum Larsen og uddyber,

– Når der er rift om arbejdskraften på det danske arbejdsmarked giver det større beskæftigelsesmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet og de, der har været ledige i længere tid. Det ser vi også afspejlet i langtidsledigheden.

Langtidsledigheden steg med næsten 18.000 fuldtidspersoner fra april 2020 til april i år. Siden maj er der imidlertid igen blevet færre langtidsledige, om end antallet stadig er over niveauet fra før pandemien. Samtidig er arbejdsstyrken steget betydeligt og afspejler, at der kommer flere ind på arbejdsmarkedet.

– Det er nu, at vi skal sikre os, at alle får gavn af opsvinget, og endnu flere får varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kræver en målrettet indsats. Nogle har behov for opkvalificering og uddannelse. Andre har brug for en særlig socialpolitisk indsats, siger Mette Hørdum Larsen.

Læs analyse: Ledigheden faldt yderligere i oktober (PDF-fil)

Mette Hørdum Larsen kan kontaktes på tlf.: 27 29 17 37.