Dansk økonomi er kommet hurtigt i gang igen med genåbningen
af samfundet. En kraftig fremgang i 2. kvartal 2021 – og en beskeden nedgang i 1. kvartal trods vinterens nedlukning – har betydet, at den samlede aktivitet nu er over niveauet, fra før pandemien brød ud.

Læs hele FH’s økonomiske prognose: Alle skal med i opsvinget

Fremgangen skal også ses i lyset af de mange hjælpepakker, trepartsaftaler og anden finanspolitisk stimulans, som gennem det seneste 1½ år har mildnet de negative konsekvenser af COVID-19 på økonomien og arbejdsmarkedet.

Dertil har smitten været under kontrol herhjemme med en relativt stor vaccinationstilslutning, om end den aktuelle smittespredning øger usikkerheden. BNP faldt sidste år med 2,1 pct., hvilket er ganske moderat i forhold til mange
andre lande.

Der er udsigt til fortsat fremgang. Tempoet ventes dog lidt mere moderat fremover sammenlignet med perioden umiddelbart efter genåbningen.