Der er igen i år rigtig mange, der har valgt at søge ind på en universitetsbacheloruddannelse, svarende til 47 pct. af de samlede ansøgere, mens 16 pct. har søgt en erhvervsakademiuddannelse og 38 pct. en professionsbacheloruddannelse.

Sammenlignet med sidste år er der tale om en fremgang på erhvervsakademiuddannelserne svarende til 269 1. prioritetsansøgninger samt en tilbagegang på henholdsvis 639 og 846 på professionsbacheloruddannelserne og universitetsuddannelserne.

Vi skal have endnu flere unge til at få øjnene op for hele uddannelsespaletten. Som samfund har vi brug for en bedre uddannelsesbalance.

Nanna Højlund

”Når vi nu ved, at vi i 2030 vil mangle henholdsvis ca. 24.000 og 13.000 med en kort og en mellemlang videregående uddannelse, havde jeg da gerne set flere ansøgere til disse uddannelser. Jeg glæder mig over, at flere har søgt erhvervsakademiuddannelserne, men vi skal have endnu flere unge til at få øjnene op for hele uddannelsespaletten. Som samfund har vi brug for en bedre uddannelsesbalance”, siger Nanna Højlund. 

Fortsat for lav søgning til velfærdsuddannelserne

Interessen for de store velfærdsuddannelser er fortsat faldende, og det bekymrer Nanna Højlund:

”Hvis vi også fremadrettet skal have et stærkt velfærdssamfund, er der behov for at se på, hvordan vi kan styrke rekrutteringen til velfærdsområdet, fx ved en national rekrutteringsplan for professionsbacheloruddannelserne på velfærdsområdet.”

Den 28. juli 2021 offentliggør Uddannelses- og Forskningsministeriet det endelige optag til de videregående uddannelser.