Tallene om danske lønmodtageres problemer med muskler og skelet taler for sig selv. Og det har de desværre gjort længe. Fx er op mod 300.000 lønmodtagere overbelastede pga. muskel- og skeletbesvær (MSB).

MSB er et stort og væsentligt arbejdsmiljøproblem for alt for mange lønmodtagere på det danske arbejdsmarked

Morten Skov

Fagbevægelsens Hovedorganisation og DA har nu i fælleskab udgivet en samling artikler om problemet set ud fra et virksomhedsperspektiv. Artiklerne handler både om, hvordan man kan forebygge MSB ved at skabe et bedre arbejdsmiljø og om, hvordan MSB kan håndteres på arbejdspladsen, hvis det allerede er op­stået.

FAKTA / Om antologien

Udarbejdet i samarbejde mellem DA og FH.

Består bl.a. af en række artikler skrevet af forskere og arbejdsmiljøkonsulenter pba. den enkelte forfatters forskning eller erfaring med at forebygge og håndtere MSB på arbejdspladsen.

Fire cases beskriver desuden nogle centrale indsatser, der har været med til at skabe nye muligheder for forebyggelse af MSB inden for forskellige brancher.

Læs mere: Hent hele antologien ”Forebyggelse af MSB på arbejdspladsen” (pdf)

”MSB er et stort og væsentligt arbejdsmiljøproblem for alt for mange lønmodtagere på det danske arbejdsmarked, ikke mindst blandt FH’s lønmodtagergrupper. Men på trods af at MSB har været et prioriteret arbejdsmiljøproblem gennem de sidste 20 år, er det er endnu ikke lykkedes at vende kurven og for alvor reducere problemerne”, konstaterer næstformand i FH, Morten Skov.

Nødvendigt at investere i forebyggelse

Han pointerer, at hvis antallet af lønmodtagere med MSB skal mindskes, er det nødvendigt at investere i en effektiv MSB-forebyggelse.

”Der skal iværksættes initiativer, der kan bidrage til at løfte virksomheder og institutioners forebyggende arbejdsmiljøindsats, så vi reelt får stoppet den nedslidning, som alt for mange lønmodtagere med MSB udsættes for”.

”Med antologien ønsker vi at understøtte et sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske virksomheder og at inspirere til fortsat udvikling af arbejdsmiljøet, i takt med at virksomhederne udvikler nye produktionsformer og arbejdsmetoder”, siger Morten Skov.