Kommissionen vil blandt andet fremsætte et forslag om, at store virksomheder med aktiviteter i EU hvert år skal offentliggøre, hvor meget skat de betaler. Det vil gøre det mere gennemsigtigt i forhold til, hvilke virksomheder, der gør brug af skattely.

Derudover vil Kommissionen gøre op med virksomheders brug af skuffeselskaber i skattelylande.

Det er et skridt i den rigtige retning, men derfor er alt selvfølgelig ikke løst. Vi har stadig brug for offentlig land for land-rapportering.

Bente Sorgenfrey

Derfor foreslår den, at virksomheder skal lave rapporteringer til de nationale skattemyndighederne om, hvor de har deres økonomiske aktiviteter henne. Hvis ikke virksomheden har aktiviteter i det pågældende land, skal den ikke have lov til at have skuffeselskaber registreret der.

Ny ramme for erhvervsbeskatning

Endelig vil Kommissionen senest i 2023 fremlægge en ny ramme for erhvervsbeskatning i EU, som kaldes BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation).

Formålet med BEFIT er at sammensætte et fælles regelsæt for selskabsbeskatning i EU, og herigennem en mere retfærdig fordeling af beskatningsretten mellem EU’s medlemsstater.

Overordnet set er jeg rigtig godt tilfreds med Kommissionens ambitioner. Med et fælles regelsæt for selskabsbeskatning i EU og større gennemsigtighed om virksomhedernes skattebetalinger, vil multinationale virksomheders mulighed for og incitament til at udøve aggressiv skatteplanlægning minimeres.

Et skridt i den rigtige retning

Det er et skridt i den rigtige retning, men derfor er alt selvfølgelig ikke løst. Vi har stadig brug for offentlig land for land-rapportering, som der også forhandles om i EU pt.

Vi ser frem til at se de konkrete forslag, som Kommissionen vil komme med. Og lad os så håbe, at der kan findes fælles fodslag blandt medlemsstaterne for skatteområdet på EU plan, kræver som bekendt enstemmighed i Rådet.