De høje tal skal også ses i lyset af coronapandemien, som kan gøre det sværere at få et arbejde eller komme ud og rejse.

Det er godt, at så mange bruger muligheden for at bygge ovenpå, ikke mindst i en tid, hvor det kan være svært at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Nanna Højlund

”Det er godt, at så mange bruger muligheden for at bygge ovenpå, ikke mindst i en tid, hvor det kan være svært at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi ser ind i nogle store forandringer af vores samfund de kommende år, hvor både den grønne omstilling, udviklingen af velfærdssamfundet og klog anvendelse af ny teknologi kalder på dygtige og kompetente medarbejdere på det private og offentlige arbejdsmarked”, siger Nanna Højlund.

Mangel på personer med en kort og mellemlang videregående uddannelse

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at vi i 2030 kommer til at mangle knap 100.000 faglærte, 24.000 med en kort videregående uddannelse og 12.500 med en mellemlang videregående uddannelse.

Ses der på fordelingen af ansøgere i forbindelse med kvote 2 i år, ses den største procentvise stigning på erhvervsakademiuddannelserne svarende til 12 pct. flere 1. prioritetsansøgninger sammenlignet med antallet sidste år.

Tilsvarende har der været en stigning på 6 pct. i antallet af 1. prioritets-ansøgninger til bacheloruddannelserne og 3 pct. til professionsbachelor-uddannelserne sammenlignet med 2020.

”Allerede nu ved vi, at vi kommer til at mangle rigtig mange med en kort eller mellemlang uddannelse i løbet af få år, så det er vigtigt, at vi uddanner klogt. Derfor er det også rigtig godt, at der er flere, der har søgt ind på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne. Som samfund har vi brug for, at flere går i den retning. Det, håber jeg, afspejler sig i de endelige optagelsestal til sommer”, siger Nanna Højlund. 

Bekymrende fald

Ses der på tværs af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, er der to områder, som har oplevet fald i søgningen i 2021. Det er henholdsvis det pædagogiske og sundhedsfaglige område, som hver er faldet med 1 pct.

”Jeg glæder mig over, at der langt hen af vejen er øget interesse for de uddannelsesområder, som erhvervsakademiuddannelserne og professions-bacheloruddannelserne dækker. Det er dog bekymrende, at der er et fald i søgningen særligt til det pædagogiske område. Vi får brug for flere dygtige medarbejdere på velfærdsområdet, så vi også fremover kan sikre god velfærd”, siger Nanna Højlund.