Bruttoledigheden steg med 1.300 fuldtidspersoner i januar 2021, og dermed er bedringen de foregående syv måneder midlertidigt sat på pause. Der var i januar 2021 126.700 bruttoledige fuldtidspersoner, svarende til 4,4 pct. af arbejdsstyrken, og 23.200 flere ledige end i februar 2020, dvs. inden coronakrisen ramte os.

“Den stigende ledighed kommer ikke bag på os i lyset af genopblussen af COVID-19 og nye omfattende restriktioner,” siger Mette Hørdum Larsen.

“Der er dog trods alt tale om en lille stigning sammenlignet med omfanget af nedlukningen. Og vi er langt fra den eksplosive stigning i ledigheden, som vi oplevede i foråret”.

“Det kan vi ikke mindst takke de mange hjælpepakker og trepartsaftaler for. Samtidig giver vaccinerne håb om bedring i fremtiden. Det kan vi se både i forbrugernes og virksomhedernes tillid, som trods alt holder sig nogenlunde oven vande”.

Mange hjemsendte

Der er igen mange tusinde lønmodtagere, der er hjemsendt på midlertidig lønkompensation, selv om det stadig er langt fra de over 250.000 hjemsendte i foråret 2020. Samtidig er over 10.000 personer omfattet af den midlertidige arbejdsfordelingsordningen. Disse personer er ikke en del af bruttoledighedsstatistikken.

“Uden trepartsaftalerne og de mange hjælpepakker ville ledigheden givetvis stige betydeligt mere i den aktuelle situation. Ordningerne er således igen med til at holde hånden under mange tusinde lønmodtagere, som dermed står klar til at tage fat, når restriktionerne gradvist lempes, og der igen kommer gang i aktiviteten”, siger Mette Hørdum Larsen.

“Desværre er der en stigende andel af de ledige, som har været ledige i et år eller mere. Det er bekymrende, for det øger risikoen for, at de får en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed kommer til at stå bagerst i køen, når efterspørgslen efter arbejdskraft igen tager til. Det vil have store konsekvenser for både den enkelte og for samfundet, og det vil betyde, at krisen sætter sig varige spor. Det må ikke ske”, siger Mette Hørdum Larsen.