Bruttoledigheden faldt med 2.000 fuldtidspersoner i december sidste år og er dermed faldet syv måneder i træk efter den markante stigning i foråret. Samlet set er 60 pct. af stigningen fra coronakrisens første måneder blev indhentet i de efterfølgende måneder.

Der er aktuelt 125.600 bruttoledige fuldtidspersoner, svarende til 4,4 pct. af arbejdsstyrken.

Trepartsaftaler holder hånden under tusinde af lønmodtagere

– Det har vist sig, at flere hurtigt er kommet i arbejde igen i takt med, at samfundet gradvist genåbnede hen over sommeren. Det er glædeligt, selv om der fortsat ved årsskiftet er over 20.000 flere ledige, end før coronakrisen brød ud, siger Mette Hørdum Larsen.

– Desværre ser det også ud til, at bedringen på arbejdsmarkedet er sat på standby i begyndelsen af 2021. Daglige tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering peger på, at ledigheden nu igen stiger. Heldigvis sker det ikke så eksplosivt, som det vi oplevede i foråret. Det kan vi bl.a. takke de mange hjælpepakker og trepartsaftaler for.

Aktuelt er der igen mange tusinde lønmodtagere, der er hjemsendt på midlertidig lønkompensation. Ordningen blev genindført i december og gælder frem til, at de skærpede restriktioner ophører. Samtidig var knap 9.000 personer ved udgangen af december omfattet af den midlertidige arbejdsfordelingsordningen, som blev sat i værk i midten af september og gælder frem til udgangen af 2021.

– Både personer, der er hjemsendt med lønkompensation, og personer i arbejdsfordeling er ikke en del af ledighedsstatistikken. Uden disse ordninger ville ledigheden givetvis stige betydeligt mere. Trepartsaftalerne er således igen med til at holde hånden under mange tusinde lønmodtagere, siger Mette Hørdum Larsen.

Stigende langtidsledighed er bekymrende

– Det er dog bekymrende, at langtidsledigheden er fortsat med at stige i den periode, hvor ledigheden generelt er faldet. Erfaringer viser, at det er sværere at komme tilbage i arbejde jo længere tid, man er ledig. Der er stor sandsynlighed for, at personer med svagere tilknytning til arbejdsmarkedet kommer bagerst i køen, når efterspørgslen efter arbejdskraft igen tager til. Den udvikling skal bremses, siger Mette Hørdum Larsen.

– Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på tiltag, der kan øge jobskabelsen og skabe bedre muligheder for, at de ledige hurtigt kan komme tilbage i arbejde. Ellers er der risiko for, at den stigende langtidsledighed bider sig fast, og at krisen dermed sætter sig varige spor.

Læs notat