I sin tale anerkender statsminister Mette Frederiksen bl.a. arbejdsmarkedets parter for at have indgået ikke færre end 14 trepartsaftaler, der har holdt hånden under dansk økonomi og arbejdspladser i Danmark.

Uddannelse er vigtig – men glem ikke forbedringer af dagpenge

Statsministeren påpegede, at dansk økonomi har klaret sig bedre end forventet netop på grund af de mange hjælpepakker, der er blevet vedtaget i løbet af året. Men hun understregede samtidig, at ikke mindst ufaglærte har betalt en høj pris, da arbejdsløsheden især har ramt den gruppe, og at uddannelse her er en del af løsningen.

”Jeg er helt enig i, at uddannelse og omskoling er den rette vej. Og at lønmodtagerne her har en opgave i at vælge efter-/videreuddannelse. Men der skal også forbedringer af dagpengesystemet til, for maskerne i nettet er blevet for store. Det går ikke, for dét skal jo netop være med til at sikre dem, der mister jobbet. Og den sikkerhed er ikke god nok i dag, siger Lizette Risgaard.

Grøn – og retfærdig – omstilling

FH’s formand er enig med statsministeren i, at den grønne omstilling er en af de allervigtigste udfordringer i de kommende år.

”Jeg ser frem til, at rigtig mange lønmodtagere får nye kompetencer, så de kan varetage fremtidens grønne job. Ingen må efterlades tilbage på perronen, mens klimatoget kører, her er efter- og videreuddannelse et helt afgørende element. Derfor er det helt rigtigt set af regeringen, at en del af løsningen er de såkaldte anden generationsreformer, der rummer et paradigmeskifte væk fra de golde besparelser over mod investeringer i Danmarks vigtigste ressource – mennesker, siger Lizette Risgaard.

Velfærdslov en god ide

Statsministeren foreslog i sin tale en ”velfærdslov”, der skal sikre, at der afsættes nok penge til velfærden i de kommende år.

”Det er et helt rigtigt forslag, som skal være med til at sikre, at Danmark også i fremtiden er et velfærdssamfund, hvor vi er rige, lige og trygge”, siger Lizette Risgaard