Bruttoledigheden er dermed faldet tre måneder i træk efter en kraftig stigning på 54.000 fuldtidspersoner fra februar 2020 til maj 2020 som følge af coronakrisen. Samlet set er bruttoledigheden nu knap 35.000 fuldtidspersoner højere end i februar 2020, dvs. før krisen. Niveauet i maj 2020 var det højeste niveau i næsten syv år og knap 8.000 fuldtidspersoner lavere end det højeste niveau under finanskrisen (maj 2012).

Anm.: ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis overens med forskellen på de viste måneder på
grund af afrunding. De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske.
Kilde: Danmarks Statistik.

Ledigheden faldt i august på tværs af alle aldersgrupper, men faldet har været størst blandt de 25-29-årige, hvor ledigheden er faldet med 0,5 pct.-point. Det er imidlertid også denne aldersgruppe, der har haft den største stigning i ledigheden i begyndelsen af coronakrisen, jf. tabel 4.

Der var også faldende ledighed hos samtlige FH-a-kasser i august. Samlet set er ledigheden faldet med 5.400 fuldtidspersoner i FH-a-kasser i forhold til juli. Ca. 45 pct. af dette fald skyldes færre ledige i 3F’s a-kasse, som også var den a-kasse, der havde den største stigning i ledigheden i begyndelsen af coronakrisen.

Efter store stigninger i de første måneder er antallet af bruttoledige i FH-a-kasser steget med samlet 14.900 fuld- tidspersoner siden februar 2020, jf. tabel 2 og figurer på side 4 og 5.

Der var 22.000 flere AKU-ledige i august 2020 sammenlignet med maj 2020. Grunden til den store stigning i AKU-ledigheden på trods af et fald i bruttoledigheden på 19.800 fuldtidspersoner i samme periode kan dels skyldes, at den midlertidige suspendering af jobansøgnings- og rådighedskravene i jobcentrene som følge af COVID-19 ophørte den 26. maj og dels, at der nu igen er flere stillinger at søge.

Som følge af dette er flere igen aktivt begyndt at søge job efter at være blevet afskediget som følge af coronakrisen. På samme måde steg AKU-ledigheden heller ikke i marts og april, idet ledige kun ind- går i AKU-ledigheden, hvis de aktivt søger og kan starte i job.

Omvendt har Danmark Statistik ekstraordinært valgt at medtage dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere som bruttoledige på trods af, at de i en periode hverken har haft jobsøgnings- eller rådighedsforpligtelse.

Boks 1. Fakta om arbejdsløshedsbegreber og aktiveringsgrader

  • Nettoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed ekskl. aktiverede.
  • Bruttoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed inkl. aktiverede.
  • Den registerbaserede arbejdsløshedsstatistik opgør fuldtidspersoner.
  • Aktiveringsgraden er andelen af de bruttoarbejdsløse, der er i aktivering.
  • AKU-arbejdsløsheden er en stikprøvebaseret undersøgelse af tilknytning til arbejdsmarkedet og må- les i antal personer.
  • AKU-arbejdsløsheden er et gennemsnit over tre måneder, derfor bør der sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage i tiden.

Download FH-notatet i sin helhed

Ledigheden faldt i august for tredje måned i træk