Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har vedtaget ni anbefalinger til, hvordan ledere i både den offentlige og private sektor bedst rustes til at drive en god digital udvikling på landets arbejdspladser.

Udgangspunktet er, at lederne typisk er omdrejningspunktet for den digitalisering, der bliver dybere og dybere integreret i vores arbejdsliv.

Hele vejen lige fra den øverste topchef til institutionslederen har ledelse og lederen afgørende betydning for den digitale forandring.

Bente Sorgenfrey.

Digitalisering kan give lettere, sjovere og mere spændende arbejde – samtidig med at den digitale udvikling kan medføre nye dilemmaer, bekymringer og problemstillinger. Det gælder fx brugen af personlige oplysninger og data. Digitalisering kan også have betydning for medarbejdernes motivation, tryghed i arbejdet, krav om nye kompetencer osv.

Digitalisering ændrer ledelsesopgaven, fordi der nu er mere information tilgængelig, som lederne skal forholde sig til, som fx digital registrering af medarbejdernes arbejde, automatiserede processer m.v.

Lederen står ofte i en kompleks opgave ift. at afgøre, fx hvilke data der kan og skal bruges af ledere og medarbejdere. Eller hvordan data skal bruges, og hvad det betyder ledelsesmæssigt og etisk for lederen, borgeren eller kunden.

Ledere har afgørende betydning

Næstformand i FH, Bente Sorgenfrey, peger på, at det er afgørende med rammer, der understøtter, at lederne lykkes med digitalisering på arbejdspladserne.

Hele vejen lige fra den øverste topchef til institutionslederen har ledelse og lederen afgørende betydning for den digitale forandring. Lederne er garanterne for, at udviklingen ikke kører hen over hovedet på medarbejderne og arbejdspladsen. Men lederne kan kun lykkes med løse den store opgave, hvis nogle grundlæggende rammer omkring udviklingen er på plads, ” siger Bente Sorgenfrey.

Hvilke rammer, der understøtter lederne i en succesfuld ledelse af digitalisering har FH fået undersøgt hos VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

På baggrund af rapporten har FH udarbejdet ni anbefalinger til, hvordan vi sikrer, at lederne bedst rustes til den digitale fremtid.