Godt nyt til arbejdsmiljøet! Fra mandag 8. juni er Arbejdstilsynet (AT) igen tilbage på næsten fuld styrke.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Morten Skov, glæder sig over, at regeringen har lyttet til fagbevægelsens bekymring.

”Det er på høje tid, at vi får fuldt tilsyn ude på arbejdspladserne. Og det er noget, vi i FH har presset på for! Politikerne skruede ganske vist en del op for tilsynet midt i maj – men det var stadig ikke nok. Ikke mindst har de mange ansatte i sundhedssektoren siden nedlukningen ikke været omfattet af nogle former for tilsyn, ” siger Morten Skov.

Tilsyn afgørende for at forebygge smitte

På grund af coronapandemien har arbejdsmiljøet i en længere periode været overladet til sig selv uden tilsyn: Siden nedlukningen og frem til den 14. april var indsatsen begrænset til tilsyn med alvorlige ulykker og klager.

Siden den 14. april er tilsynet så gradvist blevet udvidet i flere omgange. Brancher med udenlandsk arbejdskraft, bygge- og anlæg, vejgods og det grønne område var de første, der igen fik tilsynsbesøg.

”Vi havde gerne set, at AT var blevet åbnet for fuld kraft, da landet begyndte at genåbne midt i april. Tilsynet er helt afgørende for at sikre, at smitterisikoen forebygges effektivt i de brancher, der hele tiden har været åbne eller blev genåbnet i første fase – fx i byggeriet, hjemmeplejen, dagligvarebutikkerne og daginstitutionerne, ” siger Morten Skov.

Han peger på problemer med fx afstands- og hygiejnekrav, og med adgang til de nødvendige værnemidler.

Problemer har hobet sig op

”Problemerne og medarbejdernes utryghed hober sig op ude på arbejdspladserne pga. uklare retningslinjer, eller fordi reglerne ikke overholdes. Tilsynets indsats for at begrænse smitterisikoen og hjælpe arbejdspladserne med at få styr på retningslinjerne er helt afgørende i en tid, hvor vi åbner samfundet mere op, ” siger Morten Skov.

Nu udvides AT’s indsat til en næsten fuld åbning. Fra den 8. juni vil der være grundtilsyn i stort set alle brancher med tjek af væsentlige arbejdsmiljøproblemer som fx kemi, ergonomi og psykisk arbejdsmiljø.

Undtagelsen er hospitals- og plejesektoren, hvor tilsynet skal fokusere på coronasmitte.

Hver tredje smittede arbejder i sundheds- og plejesektoren

”Det er afgørende, at sundheds- og plejesektoren omsider er kommet med. Det er jo her, at ansatte er i allerstørst fare for at blive coronasmittede, ” siger Morten Skov.

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser således, at 1/3 af alle coronasmittede, arbejder i sundheds- og plejesektoren.

”Vi havde meget gerne set, at sundheds- og plejesektoren ligesom alle andre brancher blev omfattet af fuldt tilsyn. Problemer med arbejdspres, tunge løft osv. holder jo ikke pludselig op, fordi der nu også er risiko for coronasmitte, ” siger Morten Skov.

Udvidelse af Arbejdstilsynet

Fra den 8. juni udvides AT’s tilsyn og vil herefter omfatte:

  • Grundtilsyn, hvor der ses på væsentligt arbejdsmiljøproblemer som fx kemi, ergonomi og psykisk arbejdsmiljø
  • Helhedsorienteret tilsyn i bygge- og anlægsbrancherne suppleret med tilsyn med forebyggelse med coronasmitte
  • Tilsynsindsatsen gennemføres i alle åbne brancher – undtaget hospitals- og plejesektoren
  • Målrettede tilsyn i hospitals- og plejesektoren med fokus på tilsyn med forebyggelse med coronasmitte

Læs mere: Link til pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet (pdf)