Kommissær for samhørighed og reformer Elisa Ferreira lavede i onsdags et tweet, der viser, hvilke regioner Kommissionen mener, der kan få støtte fra den retfærdige omstillingsfond – Just Transition Fund. Fonden skal støtte op om de steder, hvor overgangen til en mere grøn fremtid blandt andet kan koste arbejdspladser.

Og her er Danmark også på kortet – eller rettere Nordjylland er markeret på kortet.

Forklaringen skal findes i landerapporten, som også udkom i sidste uge. I den står der, at Danmark er et af de medlemslande, der er mindst afhængig af kulstofkrævende industrier – altså lige med undtagelse af Nordjylland, hvor cementindustrien har til huse. Dermed kan Nordjylland måske komme i betragtning til støtte i forbindelse med den grønne omstilling.

– Det er ikke godt nok. Vi mener, at det er et for snævert perspektiv udelukkende at kigge på de direkte til kilder til CO2-udledning. Fonden bør også kunne hjælpe de faggrupper, der indirekte bliver berørt af den grønne omstilling, siger Bente Sorgenfrey, næstformand, FH.

Videreuddannelse – ikke kun omskoling

FH støtter i høj grad op om en mere grøn fremtid.

– For os, er det vigtigt, at Danmark er et foregangsland, at den grønne omstilling skaber flere gode job, at løsninger afspejler kollektive beslutninger og internationalt forpligtende samarbejde, og at klimakrisen og den grønne omstilling ikke øger uligheden i Danmark, siger Bente Sorgenfrey

Danmark og resten af Nordeuropa står ifølge Kommissionen stærkere i en grøn omstilling end andre lande.

– Vi anerkender fuldt ud, at der er en række regioner i andre lande, som har særligt store udfordringer, men formålet med fonden er, at den via investeringer skal skabe beskæftigelse og vækst i alle medlemslande. Og derfor skal Danmark også have mere gavn af den, end det umiddelbart lader til at være Kommissionens hensigt lige nu, siger Sorgenfrey.

Kortet er en skitse tegnet efter de kriterier, Kommissionen har arbejdet sig frem til i forslaget om den retfærdige omstillingsfond.

– Vores holdning er, at vi ønsker udvikling og ikke afvikling, og derfor mener vi også, at det er vigtigt, at der ikke kun fokuseres på omskoling, men også på videreuddannelse i en retfærdig omstilling. Og det er også afgørende, at arbejdstagerne bliver involveret i omstillingen. Det er dem, der ligger inde med den mest konkrete viden og ekspertise fra arbejdspladser og derfor også det bedste udgangspunkt for at kunne komme med forslag til grønne og socialt retfærdige løsninger, siger Bente Sorgenfrey.

Forslaget om fonden ryger nu videre til Europa-Parlamentet og Rådet, som også skal tage stilling til det.