FH’s har igennem  Specialudvalget fra Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold fået mulighed for at afgive høringssvar vedr. over Kommissionens forslag til oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling. Læs høringssvaret her