”For FH er det helt afgørende, at kontanthjælpssystemet sikrer et rimeligt levegrundlag uden basale afsavn. Fattigdommen er steget for voksne og børn og vi ved, at det kan have store konsekvenser langt fremad i livet.

Derudover er det lige så vigtigt for os, at man hurtigt får den rette hjælp til at komme videre”, siger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Majbrit Berlau.

Kommentaren kommer på baggrund af, at Beskæftigelsesministeriet i dag har offentliggjort kommissoriet for Ydelseskommissionen og medlemmerne i kommissionen.

”Kontanthjælpssystemet trænger derfor til fornyelse, så det igen kommer til at fungere som et solidt sikkerhedsnet og som den trampolin, der hurtigt kan hjælpe mennesker videre. Kontanthjælpen skal ikke være den langvarig ydelse, som er tilfældet for mange mennesker i dag. Det er derfor meget positivt, at regeringen nu tager den opgave alvorligt og nedsætter en Ydelseskommission”, udtaler Majbrit Berlau.

Kontanthjælpsloftet og andre stramninger har for mange borgere ikke haft den effekt, at de er kommet i arbejde. Alt for mange i kontanthjælpssystemet slås med mange andre sociale og helbredsmæssige problemer. Her er det ikke de økonomiske incitamenter, der afgør, om de kommer i arbejde.

Når de bliver presset på økonomien, er den primære effekt blot, at de bliver fattigere og i nogen situationer kommer endnu længere væk fra arbejdsmarkedet. For nogen bliver det virkeligheden i ganske mange år. De har i stedet brug for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

”FH mener selvfølgelig, at det fortsat skal kunne betale sig at arbejde og vi ved at få arbejdstimer kan føre til flere timer og i nogen tilfælde selvforsørgelse. Men det nytter ikke at møde mennesker med fysiske og psykiske problemer med 225-timersreglen eller andre sanktioner, hvis de ikke kan leve op til det, de bliver sanktioneret for”, siger Majbrit Berlau

FH bakker også op om at få skabt et mere enkelt ydelsessystem. Ydelsessystemet har været genstand for konstante ændringer i både store og mindre aftaler og ændringer, som ofte er vedtaget i smalle politiske aftaler.

Alene de seneste ti år har der fx været to forskellige kontanthjælpslofter og intet loft, ligesom starthjælp, integrationsydelse, mv. er indført, afskaffet og indført igen. ”Der er brug for et mere enkelt og overskueligt ydelsessystem, så retssikkerheden kan overholdes”, siger Majbrit Berlau.