FH er tidligere kommet med række forslag, der netop skal hæve brugen af jobrotation. Konkret er der i aftalen afsat en pulje på 30 mio. kr., der kommer fra mindre forbrug på andre uddannelsesordninger til ledige.

Nu er der plads til en ordentlig diskussion af trainee-ordningens fremtid, da økonomien er sikret året ud. Så det ser fornuftigt ud”.

Ejner K. Holst, Næstformand i FH

”Jobrotation har desværre haft trange kår de senere år. Derfor er det meget glædeligt, at ufaglærte medarbejdere med erhvervserfaring nu får udvidet mulighed for at tage en erhvervsuddannelse via jobrotationsordningen. siger Ejner K. Holst.

Hold fokus på at endnu flere ledige skal uddannes

Samtidigt er det en rigtig god idé, at trainee-ordningen med aftalen er blevet forlænget i 2020. den ordning har FH gode erfaringer med.

”Nu er der plads til en ordentlig diskussion af trainee-ordningens fremtid, da økonomien er sikret året ud. Så det ser fornuftigt ud”, siger Ejner K. Holst.

Midlerne stammer fra mindre forbrug på andre uddannelsesordninger, som eksempelvis uddannelsesløftet, som er blevet omprioriteret til andre formål. FH finder det væsentligt, at man fremadrettet styrker disse ordninger, så man undgår det årlige mindre forbrug.

”Aftalen er et rigtig godt skridt i den rigtige retning, hvor uddannelse og opkvalificering igen kommer i fokus i beskæftigelsesindsatsen. Nu er der brug for, at forligskredsen tager næste skridt med at styrke mulighederne for, at endnu flere ledige får nye kompetencer”, siger Ejner K. Holst.