I dag lancerer regeringen et nyt handelspolitisk forum for fair og bæredygtig handelspolitik med et bredt udsnit af erhvervsorganisationer, fagforeninger, civilsamfundsorganisationer og eksperter.

Det er en reaktion på, at det internationale handelspolitiske kogepunkt nærmer sig med foruroligende hast. Den internationale handels bestyrer og dommer Verdenshandelsorganisationen WTO er lammet, og konsekvenserne kan blive store både for forbrugeren i Montreal og fru Jensen i Montanagade.

En del af forklaringen skal findes i, at WTO er blevet en strategisk kampplads for USA og Kina. Amerikansk utilfredshed med Kinas ageren og WTO’s regler har ledt til en blokering af WTO’s appelorgan. Appelorganet vil måske ikke længere være funktionsdygtigt til december.

Forfattere

Denne kronik er bragt i Børsen 29.10.19

Forfattere:

Bente Sorgenfrey (FH), Jeppe Kofoed (S), Brian Mikkelsen (Dansk Erhverv), Lars Sandahl Sørensen (DI), Mikkel Stenbæk Hansen (Dansk initiativ for Etisk Handel), Anne H. Steffensen (Danske Rederier), Jens Ladegaard Mortensen (Københavns Universitet), Ane Buch (SMV Danmark), Troels Dam Christensen (92-gruppen)

Med andre ord: Kampens dommer står til at få det røde kort, og landene kan tryne hinanden med rå magt, der trumfer ret, hvilket kan få store negative konsekvenser for den globale økonomi.


Behov for reformer

Der er behov for at tage den amerikanske kritik af WTO seriøst.

Der er behov for at tage en debat om, hvordan WTO kan reformeres.

Og der er behov for at drøfte, hvordan vi bedst tilrettelægger handelspolitikken, indtil WTO-reformerne er på plads. Vi må forberede os på i en årrække at spille uden dommer.

I det nye handelspolitiske forum skal vi drøfte, hvordan Danmark sammen med resten af EU kan bidrage til at løse aktuelle handelspolitiske udfordringer.

EU må helt frem i kampen for klare spilleregler for international handel.

Vi skal arbejde på målrettede indspil til den nye EU-kommission.

Fra dansk side skal vi spille ind og sikre en ambitiøs, fair og bæredygtig handelspolitik, der bidrager til verdensmålene. Vi skal undgå, at modsvaret på den øgede globale usikkerhed bliver et Europa, der lukker sig om sig selv.

I det nye forum starter vi naturligvis ikke debatten fra bunden.

Danmark varm fortaler for bæredygtighed

Danmark har længe været en varm fortaler for både bæredygtighed og international handel, der har banet vej for danske virksomheder i verdensklasse og givet lønmodtagere adgang til flere og mere velbetalte job.

Ifølge EU-tal giver eksportrelaterede job i gennemsnit 12 pct. mere i lønningsposen end job i resten af økonomien. Omkring en fjerdedel af den danske beskæftigelse og over halvdelen af det danske bruttonationalprodukt er knyttet til eksport.


Mange dilemmaer

Men ikke alle har haft samme fordel af international handel.

Både lande og befolkningsgrupper har følt sig hægtet af globaliseringen.

Vi må ikke være blinde for handelspolitikkens dilemmaer.

For jo, handel skaber vækst og velstand, der hvor produktionen er mest effektiv. Men fri, ureguleret handel kan også føre til, at produktion flyttes til lande med de dårligste arbejdstagervilkår, miljøstandarder og høje CO2-udledninger. Det er et uacceptabelt kapløb mod bunden.

I det bredt sammensatte forum skal vi forholde os til de mange store spørgsmål og dilemmaer i handelspolitikken.

Hvilke krav kan EU stille i handelsaftaler med lande, der ikke lever op til Parisaftalen og EU’s ambitionsniveau på klimaområdet? Holdningerne er delte.

Handelspolitik kan ikke ses i isolation

Skovbrandene i Amazonas og den ophedede debat om EU’s handelsaftale med Mercosurlandene understreger om noget, at handelspolitik ikke kan ses i isolation. Det er vigtigt at drøfte, hvordan EU’s handelsaftaler kan sikre, at handel og bæredygtighed går hånd i hånd.

Samtidig skal vi undgå, at klimaskadelig produktion ikke blot flyttes ud, når EU indfører regler for nedbringelse af CO2-udledninger. Er svaret en CO2-grænseafgift?

Hvordan påvirker det danske eksportvirksomheders globale konkurrenceevne? Er det tulipanerne fra Holland eller roserne fra Kenya, der efterlader størst klimaaftryk? Hvordan sikrer vi, at der er sammenhæng mellem handelspolitikken og målet om at fremme udvikling i de fattigste lande?

EU skal reagere, når vores virksomheder i stigende grad møder unfair konkurrence på de globale markeder. Men hvordan styrkes EU’s værktøjskasse bedst uden at ty til protektionisme? .


Ikke plads til smalltalk

Der bliver ikke plads til meget smalltalk i det handelspolitiske forum. Vi skal være konstruktive og tænke i nye baner, så vi kan præge handelspolitikken i en grøn og fair retning, der bidrager til at skabe anstændige job.

Der har i Danmark været en god tradition for, at den handelspolitiske linje er bredt forankret og har opbakning i befolkningen.

Sådan skal det fortsat være.

Derfor er der lagt op til bred inddragelse i det handelspolitiske forum. Vi vil ikke være enige om alt. Og der vil være forskellige synspunkter på, hvordan dilemmaerne løses.

Der bliver ikke plads til smalltalk i det nye handelspolitiske forum. Vi skal være konstruktive og tænke i nye baner, så vi kan præge handelspolitikken i en mere grøn og fair retning.