Styringen besværliggør ofte arbejdet for de mange ledere, der i forvejen oplever et stort arbejdspres, som ikke bliver bedre af bunker af dokumentations-, proces- og styringskrav.

Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen og talsperson for Lederforum, forklarer i videoen her på artiklen behovet for at ændre lovgivningen, så vi i højere grad får tillid til lederne. 

Lederforum ser frem til at tage fat på arbejdet for bedre styring og ledelse sammen med den nye regering.

Vi bliver nødt til at skrive lovgivningen om, sådan at vi i højere grad får lagt tillid til skolens ledelse, til skolens bestyrelse, til medarbejdere, til MED-systemet og til tillidsrepræsentantsystemet ind i den tænkning her, så vi får en anden form for styring. Nemlig, en mere borgernær styring – en mere institutionsnær styring.

CLAUS HJORTAL