Vi ved fra undersøgelser, at pressede ledere og en dalende kvalitet i den ledelse, de udøver, har en afsmittende effekt på medarbejdernes arbejdsmiljø. 

I videoen her på artiklen forklarer Eva Munk Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL og medlem af Lederforum, hvorfor ledernes psykiske arbejdsmiljø er et vigtigt emne for Lederforum.

Vi ved fra forskellige undersøgelser både i FTF, men også bl.a. i BUPL, at lederne oplever at blive presset på rigtig mange fronter.

EVA MUNCH IMMERTREU

Det handler om ressourcer, det handler om de rammer og vilkår, som de har at lede under og så handler det om en generel usikkerhed i jobbet. Det kan vi i Lederforum bl.a. være med til at diskutere og på den måde løfte ledernes psykiske arbejdsmiljø op på et højere niveau.”

Lederforum ser frem til arbejdet for at forbedre de rammer og vilkår, som lederne har at lede under, så ledernes og medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø kan løftes.