Bag kampagnen om voksenlærlinge står FH, 3F, Dansk Metal, FOA, HK, NNF, Kost- og ernæringsforbundet og deres a-kasser samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.    

A-kasserne og fagforeninger spiller en central rolle i kampagnen. Dels skal de fortælle deres medlemmer om fordelene ved voksenlærlingeordningen – dels skal de gøre virksomhederne opmærksomme på de muligheder, der ligger i at etablere pladser for voksenlærlinge.

Kampagnen løber for alvor af stablen i slutningen af august. Men allerede i denne og næste uge skydes kampagnen i gang i hele landet ift. at udbrede budskabet og skabe brede samarbejder om kampagnen på tværs af landet.

Stor opbakning

Over de næste to uger afholdes fem infomøder i Odense, Aarhus, Aalborg, Næstved og København. Og der er allerede stor opbakning. Samlet set har over 250 nemlig tilmeldt sig de forskellige infomøder.

Ejner K. Holst, næstformand i FH, er glad for den store tilslutning. Han mener, at tiden er helt rigtig til at sætte større fokus på voksenlærlingeordningens mange gode egenskaber:

Om kampagnen

En udløber af aftalen om kvalificeret arbejdskraft fra november 2018. Her aftalte forligspartierne bag beskæftigelsesreformen at afsætte fem mio. kr. til en kampagne for voksenlærlingeordningen. Efter en ansøgningsrunde blev kampagnen forankret i FH.

Målet er at sikre, at flere indgår en voksenlærlingeaftale, så arbejdsstyrken opkvalificeres. Konkret er målet, at der indgås 1.000 flere voksenlærlingeaftaler.

Kampagnen løber frem til 31. maj 2020.

”I en tid hvor virksomheder efterspørger kvalificeret arbejdskraft, og hvor økonomien er god, er der al mulig god grund til at sætte fokus på ordningen for voksenlærlinge. Uddannelse og opkvalificering af de tusindvis af ufaglærte og ledige faglærte er en god måde at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne på,” siger han.  

En gevinst for begge parter

Kampagnen tager udgangspunkt i, at voksenlærlingeordningen er en fordel både for den enkelte, for samfundet, men også for virksomhederne.

”Ordningen er en gevinst for begge parter. Med en faglært uddannelse i bagagen får den enkelte bedre muligheder på arbejdsmarkedet og større jobsikkerhed. Samtidig får virksomhederne mulighed for at få den kvalificerede arbejdskraft, de så heftigt efterspørger.” siger Ejner K. Holst.

Men virksomhederne må også selv være parate til at yde en ekstra indsats for at få den arbejdskraft, de har behov for, understreger han.