Dog er kriterierne mere konkrete og handler blandt andet om tilgængelighed og det, der kaldes geografisk balance – som er en fordel for østeuropæiske lande. Landene vil også blive vurderet efter, hvor attraktive de er for myndighedens kommende medarbejdere.

Cypern, Letland, Bulgarien og Slovakiet har alle fire sendt deres ansøgning i rette tid i mandags i sidste uge.

Især er sidstnævnte ingen overraskelse, da landet ifølge rygter længe har forsøgt at sikre sig opbakning på forhånd fra blandt andet den tyske kansler Angela Merkel og den franske præsident Emmanuel Macron og generelt har sat sig i scene under sloganet ”ELA i Slovakiet er en god ide”.

I EU-sammenhæng bliver Slovakiet dog ofte nævnt i forbindelse social dumping.

Slovakiet er ikke kun social dumping

– Slovakiet er ikke kun udstationering af arbejdstagere. Vi modtager også arbejdstagere fra andre lande.

Vi har erfaring med og ekspertise inden for vandrende arbejdskraft. ELA vil komme til et land, der forstår, hvorfor den vandrende arbejdskraft skal kombineres med en garanti for sociale rettigheder, hvis EU ikke kun skal overleve, men også skal blomstre, siger Slovakiets faste repræsentation i EU.

Ifølge rygterne ender Slovakiet nok også med at løbe med æren af at huse arbejdsmarkedsmyndigheden, fordi ”EU skylder Slovakiet en tjeneste”.

Ingen har dog lyst til at uddybe, hvad det reelt handler om, og Slovakiet selv holder sig også kun til indirekte antydninger.

– Slovakiet er et konstruktivt og ansvarligt medlem af EU. Vi er det eneste medlemsland, der er fuldt integreret i Eurozonen og Schengen uden at have et europæisk agentur eller en EU-institution, siger Slovakiets faste repræsentation i EU.

Måske ØSU’s favorit


Ifølge CESlink er Bulgarien blevet opfordret af ØSU til også at sende en ansøgning. Bulgarien havde formandskabet i første halvdel af 2018 og spillede dermed en aktiv rolle i vedtagelsen af ELA.

– Det første bulgarske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union gav en historisk mulighed for vores land til at sætte en ambitiøs dagsorden for EU af fundamental betydning på både nationalt og europæisk plan.

Vi arbejdede sammen med alle medlemsstaterne for at finde fælles løsninger og beviste vores evne til at forhandle og nå til resultater om selv følsomme spørgsmål. Vi banede vejen for ELA og sikrede en hurtig vedtagelse, siger Bulgariens faste repræsentation.

Fortrolige finansielle løfter

Derudover tilbyder Bulgarien fortrolige finansielle løfter.

– Vi tilbyder en liste over tre nye erhvervsbygninger, som ELA kan vælge mellem. Hver enkelt af dem er i overensstemmelse med de nyeste bygningstendenser og er klar til drift.

De foreslåede lejebeløb per kvadratmeter og vedligeholdelse af bygningerne er yderst konkurrencedygtige og vil også bidrage til at spare penge på EU-budgettet. Derudover vil den bulgarske regering også påtage sig konkrete finansielle forpligtelser, der for nuværende er fortrolige, siger Bulgariens faste repræsentation i EU.

Eksperter i sort arbejde


Letland er også villig til at diskutere finansielle fordele i forbindelse med placering af ELA i Riga uden at komme nærmere ind på, hvad der konkret er i tankerne. Landets ansøgning giver i skrivende stund indtryk af at være langt mere afdæmpet og beskeden end de øvrige landes ansøgninger.

– Som forsvarer af arbejdskraftens frie bevægelighed og et retfærdigt indre marked har Letland været en ivrig tilhænger af oprettelsen af ​​Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed.

Siden Letland blev medlem af EU for 15 år siden, har vi aktivt søgt at styrke EU og styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne.

Vores højtstående eksperter deltager aktivt i og er blevet valgt til ledende stillinger inden for den europæiske platform mod sort arbejde, beskæftigelsesudvalget og det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, siger Letlands faste repræsentation i EU.

Hvilket land, der ender med at huse Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed besluttes 13. juni 2019.

Det er ikke lykkedes fagligt.eu at komme i kontakt med Cyperns faste repræsentation i EU, men redaktionen har nydt landets kampagnevideo. Den, Letlands og Slovakiets tilbud kan du dykke ned i her.

ELA i Slovakiet er en god ide 
Letlands tilbud til ELA
ELA betyder kom på græsk