Der er eksempelvis det nye Digital Europe-program, som med 9,2 mia. euro vil styrke digitaliseringen. Det handler blandt andet om digitale løsninger inden for offentlige tjenester, databehandling og kunstig intelligens. En ny europæisk social fond skal samtidig bruges til at opgradere digitale færdigheder i den europæiske befolkning. 

Der vil også blive oprettet et nyt kreativt program med fokus på at fremme og beskytte grundlæggende rettigheder og skabe muligheder for engagement og demokratisk deltagelse i det politiske og civile samfund. Programmet vil især finansiere kreative medieprojekter. 

I løbet af den kommende tid vil Kommissionen fremsætte de mere politikspecifikke fonde og programmer.

Det er i sidste ende Ministerrådet, som enstemmigt vedtager det langsigtede budget med godkendelse af Parlamentet. Og optimisterne håber på, at det sker før valget til Europa-Parlamentet i maj 2019. 

Det forventes, at MEP’erne vil komme med deres reaktion på Kommissionens forslag i en ny beslutning, der bliver sat til afstemning i slutningen af maj.

Her kan du se indlæggende i plenardebatten fra Europa-Parlamentsmedlemmerne i salen.