Finansministeriet har i går meddelt, at regeringen udskyder en revision af budgetloven til næste folketingsår. Argumentet er, at ministeriet ikke er færdig med en række analyser.

”Det undrer mig, at ministeriet ikke har færdiggjort de relevante analyser om den nuværende budgetlov, når det har været kendt, at budgetloven skulle revideres i dette folketingsår. De nuværende erfaringer med budgetloven viser, at loven trænger til en revision”, siger Arne Grevsen.

”Loven indebærer bl.a., at mange kommuner slet ikke udnytter hele deres budget af skræk for at blive straffet økonomisk, siger han.

Borgerne er siden de skrappe sanktioner blev indført i budgetloven gået glip af ikke mindre end 23 milliarder kroner i kommunal service, fordi kommunerne ikke har udnyttet budgettet fuldt ud. 


”Samtidig forhindrer loven, at kommunerne kan investere langsigtet i bedre velfærd, fordi med de nuværende etårige udgiftslofter har kommunerne ikke mulighed for at spare op til indsatser, som kan give besparelser på den lidt længere bane”

Arne Grevsen, næstformand i FH

Fagbevægelsen har derfor længe foreslået, at det skal være muligt at lægge flerårige budgetter med mulighed for at overføre midler mellem årene. På den måde kan de planlægge deres økonomi i et mere langsigtet perspektiv. Det vil give mere kvalitet i velfærden.

Saldokravet er for stramt
En revision er også en god anledning til at løsne op for de økonomiske bånd, der ligger i det nuværende saldokrav.  I budgetloven er fastlagt et krav for, hvor stort et underskud Danmark højst må have på den strukturelle saldo. I dag er kravet -½ pct. af BNP. Men det er fastlagt i 2014, og siden er de offentlige finanser blevet meget sundere.

Beregninger fra både EU og AE viser, at saldokravet i dag kan sættes til -1 pct. af BNP.

”Loven er i øjeblikket alt for stram og afspejler ikke de sunde danske offentlige finanser. Naturligvis er et underskud på det offentlige budget ikke et mål i selv. Men det nuværende saldokrav begrænser manøvremulighederne i en krise. Vi ved, at kriser kan have varig effekt på bl.a. arbejdsudbud. Derfor er det vigtigt at kunne bruge finanspolitikken aktivt i en lavkonjunktur”, siger Arne Grevsen.

FH foreslår derfor, at saldokravet løbende genberegnes i budgetloven frem for at være naglet fast til -½ pct. af BNP, som det er i dag.

Vi har brug for offentlig debat inden revision af budgetloven
FH opfordrer Finansministeriet til løbende at offentliggøre deres analyser og opsamling af erfaringer med udgiftslofterne i lyset af, at revisionen af budgetloven er udskudt.

”Jeg vil opfordre regeringen til at offentliggøre Finansministeriets analyser i god tid, inden den fremsætter forslag til revision af budgetloven. Vi har brug for en grundig debat om erfaringerne med budgetloven, der jo lægger rammerne for de finanspolitiske spilleregler”, siger Arne Grevsen.