Også herhjemme er virksomheder og forbrugere ramt på optimismen, men indtil videre er der ikke tegn på en markant opbremsning. Hovedscenariet er en ”blød landing”, og at dansk økonomi holder sig oven vande og vokser omkring eller i underkanten af2 pct. i 2019 og 2020.

Risici peger dog i stigende grad nedad, og udviklingen kræver ekstra årvågenhed med henblik på at kunne justere den økonomiske politik, hvis det skulle blive nødvendigt. I en tid, hvor pengepolitikken fortsat er særdeles lempelig i Europa, er finanspolitikken særlig vigtig.

Husk lektion fra finanskrisen

Her er det afgørende, at vi husker lektien fra finanskrisen og ikke forsøger at spare os ud af kriser, men investerer os ud af dem.

Nye studier understøtte dette. Danmark har sunde offentlige finanser og plads til at kunne lempe finanspolitikken, hvis der skulle blive behov for det.