De videregående uddannelser spiller en central rolle, når det kommer til at klæde en ny generation på til fremtidens arbejdsmarked og til et samfund med nye digitale muligheder og udfordringer. Derfor indleder uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i dag det arbejde, der skal lede frem til en handlingsplan for digitale teknologier på alle videregående uddannelser.
Hovedorganisationen FTF støtter ministerens initiativ og foreslår et fremtidstjek af alle videregående uddannelser, så digitale teknologier bliver en del af undervisningen og styrker de studerendes evner, så de er klar til fremtidens digitale arbejdsmarked.
”Jeg er glad for at ministeren har lyttet til vores forslag om at gøre de videregående uddannelser klar til fremtiden. Vi foreslår, at ministeren – som en del af initiativet – giver alle uddannelserne et fremtidstjek, hvor vi ser på om de nu giver de studerende de helt rigtige kompetencer i lyset af den teknologiske udvikling.”, siger formand for FTF – Bente Sorgenfrey, der samtidig vil sende et FTF-oplæg til ministeren med forslag og ideer. Fx at teknologiforståelse og ”computional thinking” skal som digital dannelse indlejres i alle uddannelser som en del af de enkelte fag i tæt samarbejde med studerende og arbejdsmarkedets parter.

 
”Jeg er helt enig med ministeren i, at alle har brug for digitale kompetencer i fremtiden, det er ikke kun it-specialister, der skal være gode til at arbejde med ny teknologi. I dag er lærere, sygeplejersker og andre FTF’ere med til at udvikle og implementere nye digitale teknologier som en del af deres daglige arbejde. Den opgave skal deres uddannelser klæde dem på til.”
Den fremtid, som de studerende går i møde, vil ikke kun kræve, at de er gode til at bruge smartphones, computere og andre konkrete tekniske redskaber. I arbejdslivet skal nye it-systemer spiller sammen med medarbejderens kernefaglighed for at kunne løse fremtidens problemer for kunder og borgere.
Det kræver ifølge FTF-formanden en stærk faglighed, men også at man kan forstå brugernes behov og ønsker:
”Fremtidens medarbejdere skal både have stærk faglighed, teknologiforståelse og bløde kompetencer som fx kreativitet og empati. De tre ting skal komplementere hinanden, hvis uddannelserne skal være klar til fremtiden.”, siger Bente Sorgenfrey.