I dag afholder hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte, en stor konference  på Christiansborg, hvor politikere, eksperter, fagbevægelse og arbejdsgivere diskuterer nye veje til et bedre psykisk arbejdsmiljø. Anledningen er, at regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsmiljø, der snart kommer med anbefalinger.

Et forslag fra FTF er, at ledere med personaleansvar skal have en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, så stress forebygges i tide.
Der er brug for, at ledere med personaleansvar får en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, så de kan forebygge stress, skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og levere den rigtige støtte til medarbejderne. Det er en vigtig del af løsningen”, påpeger formand for FTF Bente Sorgenfrey.
Støtte fra nærmeste leder, høj grad af mening i arbejdet og mulighed for at levere kvalitet i arbejdet mindsker risikoen for at få stress på jobbet. Det dokumenterer en ny undersøgelse, som COWI har udarbejdet for FTF.
Social støtte fra lederen er eksempelvis praktisk hjælp til arbejdet, at medarbejdere får råd og vejledning af lederen, at man kan tale med sin nærmeste leder om problemer i arbejdet, og at lederen følger op på samtaler om eventuelle problemer.

Ledere efterlyser selv uddannelse i psykisk arbejdsmiljø
Mange ledere efterlyser selv mere viden om psykisk arbejdsmiljø. Samtidig stiger de psykiske belastninger på jobbet, dokumenterer tal fra NFA.

Alligevel er kun få ledere med personaleansvar klædt tilstrækkeligt på til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress blandt deres medarbejdere.
Det viser et særtræk fra en undersøgelse foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) blandt 2.394 ledere og virksomhedsrepræsentanter fra 2015.
De blev spurgt, om ledere med personaleansvar bliver uddannet i at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Nej eller kun i ringe grad, svarer halvdelen af lederne og virksomhedsrepræsentanterne.