Nina Hedegaard, konsulent i FTF’s sekretariat, er 19. marts 2018 blevet valgt til posten som talsperson for Europas arbejdstagere i EU-Kommissionens Rådgivende Udvalg om Sikkerhed og Sundhed på arbejdspladsen (arbejdsmiljø).
Det giver øget indflydelse til den danske fagbevægelse og FTF på EU’s arbejdsmiljøpolitik.
”Et sundt og sikkert arbejdsmiljø er til gavn for alle – og vigtigt for alle arbejdstagere i Europa. Desværre er der stadig store problemer med arbejdsmiljøet i mange lande, hvor alt for mange bliver syge, kommer til skade eller sågar dør på jobbet. Også i Danmark har vi problemer, og særligt de psykiske belastninger på jobbet stiger. Jeg glæder mig til at repræsentere de europæiske arbejdstagere, så vi sammen kan gøre vores for at sikre gode, sunde og sikre job”, siger Nina Hedegaard.
”Posten som talsperson for arbejdstagergruppen giver stor indflydelse på udviklingen af EU’s arbejdsmiljøarbejde og på den europæiske fagbevægelses prioriteringer. For FTF ikke mindst på udviklingen indenfor psykisk arbejdsmiljø, hvor der netop er behov for et øget fokus i hele EU”, siger hun.

Det Rådgivende Udvalg om Sikkerhed og Sundhed på arbejdspladsen er et trepartsudvalg, som rådgiver EU-Kommissionen. Udvalget udarbejder fælles holdninger om arbejdsmiljøspørgsmål målrettet Kommissionen. Det handler om alt fra forslag til ny EU-lovgivning, revision af eksisterende lovgivning (direktiver), evaluering af EU’s arbejdsmiljøstrategi til forslag om prioriteringer, handlingsplaner og strategier.
Udvalget består af tre interessegrupper: en arbejdstagergruppe, en arbejdsgivergruppe og en regeringsgruppe. Hver gruppe har en talsperson, som agerer som gruppens hovedforhandler, repræsenterer gruppen i forretningsudvalget og tilrettelægger og leder gruppens møder.
Hver interessegruppe består af en repræsentant fra de 28 EU-lande.  Arbejdstagergruppens medlemmer er alle udpeget af en central hovedorganisation i deres hjemland.