Mange danske medier skriver, at EU har vedtaget eller indgået en handelsaftale med Japan.

Det korrekte er, at der er givet et politisk håndslag mellem parterne på at ville indgå en aftale.

Af mediedækningen fremgår det også, at aftalen – der altså endnu ikke er forhandlet endelig på plads – vil skabe job og vækst.
Igen: lad os nu lige se aftalen først.

Undskyld vi spørger lidt ind
…I mellemtiden kan man stille disse fire spørgsmål:
1) Kommer aftalen til at indeholde investeringsbeskyttelsesmekanismer – og i fald i hvilken form?
Det er stadig uklart.

2) Kommissionen har åbnet dette mini-site om forhandlingerne – men hvor er åbenheden om de konkrete forhandlingsoplæg og -resultater?
3) Beskyttelse af arbejdstagerrettigheder: Japan mangler at ratificere to ILO-konventioner – om tvangsarbejde og diskrimination. Hvordan ender det?
4) Vedtagelsen i EU – hvordan bliver processen oven på CETA-processen samt afgørelsen fra EU-Domstolen om Singapore-aftalen.

Spørgsmålet behandles også i Europa-Parlamentet i næste uge.