Den skulle være god nok.
Fra mange sider forlyder det nu, at EU-Kommissionen i dag vil fremlægge et forslag på det familiepolitiske område. Hvad der på EU-sprog hedder work-life-balance.
Og i udspillet indgår et forslag til et helt nyt direktiv, der nok kommer til at løbe med det meste af opmærksomheden.
Kommissionen lægger nemlig op til fire måneders øremærket forældreorlov til hver af barnets forældre. Fire måneder, der vel at mærke ikke kan overføres forældrene imellem.
Desuden skal orloven kunne afvikles op til barnets 12. år. I Danmark er det i dag kun op til det 9.
Direktivet indeholder derudover:
10 dagens fædreorlov efter fødslen. Svarer til det, vi kender fra Danmark.
5 dages plejeorlov per lønmodtager per år. Dette er i dag som udgangspunkt et overenskomstspørgsmål i Danmark.
Endelig skal lønmodtagere med børn under 12 år eller plejeansvar for andre have ret til fleksible arbejdstider eller deltid. 
Det forventes, at direktivet vil møde modstand dels fra arbejdsgiverside dels fra en række europæiske lande. Tidligere er et direktiv på samme område strandet efter flere år i EU’s politiske system. 
Indenrigspolitisk i Danmark er øremærket forældreorlov også et spørgsmål, der tidligere har affødt megen debat.