FTF tilbyder inspiration, viden og opkvalificering til fagligt aktive, tillidsvalgte, ledere og ansatte i fagbevægelsen. I 2017 har vi bl.a. disse aktuelle kurser for tillidsrepræsentanter på programmet:

I foråret udbyder vi traditionen tro det populære grundkursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter. Det stiller skarpt på regler og rammer for en tillidsrepræsentants arbejde. Grundkurset følges senere på året op af kurset ”Forhandling for TR”, hvor du kan lære, hvordan du bedst forbereder, gennemfører og afslutter forhandlinger. Desuden afholdes i efteråret kurset ”Den gode samtale – i vanskelige situationer”, hvor der er fokus på samtaleteknik, gennemslagskraft og nærvær.
I en lidt anden boldgade afholder vi også kurset ”TR som forandringsagent”, der tager fat på TR’s rolle i forandringsprocesser, og TR’s indflydelse på både de formelle og uformelle processer. 
KURSUS: Forhandling for TR
KURSUS: TR som forandringsagent
På alle FTF’s kurser er der garanti for et højt fagligt niveau og en praksisnær tilgang. Vi arbejder sammen med en række eksterne undervisere for altid at kunne tilbyde den højeste kvalitet i undervisningen.