En voksende gruppe lønmodtagere arbejder som løst ansatte, korttidsansatte vikarer, freelance og daglejere uden ret til pension, løn under sygdom, ferie mv.
Den britiske professor Guy Standing kalder dem for et prekariat. En ny underklasse uden rettigheder, som vokser i selv rige lande i takt med stigende ulighed, økonomisk krise og en elite, der bliver rigere på bekostning af almindelige arbejdere, der får lavere løn og dårligere levevilkår.
Ordet prekariat er skabt ved en sammentrækning af to ord prekær ("udsat" eller "sårbar") og proletariat. De er sårbare, fordi de ingen udsigter har til fastansættelse og den løn, tryghed og sikkerhed, det medfører.
Guy Standing var på folkemødet på Bornholm inviteret af LO og FTF til at tale om prekariatet, og hans budskab var bl.a., at fagbevægelsen udfordres af det nye prekariat, og må finde en strategi for at organisere og mobilisere de løst ansatte.
Prekariatet rummer i følge Guy Standing potentialet til et oprør: Vrede, værdiløshed, frustration og fremmedgørelse skaber grobund for en kollektiv handling, som fagbevægelsen må gøre mere for at rumme og samle.
Ifølge Standing har fagbevægelsen over hele verden haft svært ved at omstille sig til organisere og varetage de løst ansattes interesser.
"Mange i prekariatet føler, at fagforeningerne ikke repræsenterer dem og kun har fokus på de gamle medlemmers interesser. Derfor er det afgørende, at fagbevægelsen ændrer strategi og repræsenterer prekariatets interesser ved inkludere dem bedre", mener han.

Den danske velfærd er truet
I lande som Tyskland og England er Working Poor udbredt; det at få så lav en løn i et job, at du ikke kan leve af lønnen, men må have flere forskellige lavtlønsjob som vikar eller daglejer. 
I Danmark vokser gruppen af løst ansatte – prekariatet – især blandt unge samt indenfor særlige områder, især ufaglærte brancher fx service, gartneri og rengøring. Men også i traditionelle faglærte brancher presses de ordinært ansatte ud til fordel for vikarer og løst ansatte i en nedadgående spiral med ringere løn- og arbejdsforhold og jobusikkerhed.
Til dagbladet Information forklarede Guy Standing, at den danske velfærdsmodel er truet.
"I Danmark er det ikke gået lige så hurtigt som i andre europæiske lande, når det kommer til væksten i prekariatet, men forandringen sker hurtigt, og I vil ikke være i stand til at opretholde den gamle sociale velfærdsmodel meget længere. Den er under stort pres, I har meget stor gæld i husholdningerne, og I har store usikkerheder hos unge mennesker", siger Standing til Information.

Skuespillerforbundet har succes med at organisere løst ansatte
Inden for FTF-området har musikere, skuespillere, scenografer, film- og tv-arbejdere altid arbejdet som korttidsansatte på usikre vilkår, men tendensen spreder sig til bl.a. finanssektoren og de akademiske områder, hvor folk med lang videregående uddannelse aldrig får fastansættelse, men fungerer som timelønnede, vikarer eller "selvstændige" små firmaer uden rettigheder som almindelig, fastansat lønmodtager.
Efter Guy Standings indlæg i Folkets Hus på Folkemødet var formand for Skuespillerforbundet Katja Holm klar til at diskutere, hvordan fagbevægelsen kan bygge bro og give de udsatte tilliden og trygheden tilbage.
"Vores medlemmer er vant til at leve som et prekariat med korte ansættelser, lav løn, ringe vilkår, få rettigheder, og vi er afhængige af en stat, der støtter os."
"Vi skal tilbage til essensen af det at være fagforening. I Skuespillerforbundet har vi en organisationsprocent på 99%. Vi har mange overenskomster og tilbud og et stærkt fagligt fællesskab på tværs af professioner, hvor vi mødes over andre ting end vores fag", sagde Katja Holm.
Men situationen i Danmark er bestemt ikke rosenrød.
"Vi har 400.000 atypiske ansatte i Danmark, og vi oplever et stigende pres fra arbejdsgiverne, der ikke vil indgå aftaler og kræver ekstrem fleksibilitet. Vi må rykke tættere sammen", fastslog Katja Holm, der er formand for bl.a. skuespillere, sangere og andre kreative faggrupper.
Benhårdt fagforeningsarbejde er vejen frem 
Næstformand for LO, Morten Skov Christiansen, mener, at der er brug for nye løsninger. Inden han blev valgt som næstformand i LO var han som faglig sekretær i Metal Hovedstaden ansvarlig for en succesfuld organisering af Københavnske cykelsmede og indgåelse af nye overenskomster med ejerne af cykelbutikkerne.
"Vi kommer ikke udenom, at løsningen er benhårdt fagforeningsarbejde. Hvordan kan vi sikre, at flere går fra passive til aktive medlemmer? Vi skal styrke relationerne mellem medlemmerne på arbejdspladsen og gøre flere aktive i de enkelte kampe på arbejdspladsen", lyder budskabt fra Morten Skov Christiansen. 
I Danmark er det særligt de helt unge, der er ansat i korte vikariater og projektansættelser mv. I 2008 var der rundt regnet 58.000 personer mellem 25 og 34 år, som var midlertidigt ansat. I 2015 var antallet steget til 64.000.