Andre EU-borgeres adgang til danske velfærdsydelser som førtidspension, SU og dagpenge bør ske på rimelige betingelser, der ikke presser den danske velfærdsmodel – eller giver mulighed for direkte misbrug af systemet, som det senest er kommet frem i forbindelse med underbetalte udenlandske SU-modtagere.
Derfor har LO’s formand, Lizette Risgaard, og FTF’s formand, Bente Sorgenfrey, sendt et brev til beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen med konkrete anbefalinger til en mere rimelig adgang til danske velfærdsydelser: Fx bør retten til førtidspension være afhængig af mere end ét års beskæftigelse i Danmark, og børnepenge og SU bør tilpasses leveomkostningerne i de lande, barnet eller den studerende opholder sig i.
Ændringerne er nødvendige og går ikke på kompromis med den frie bevægelighed, understreger FTF’s formand:
"Mobiliteten er afgørende for de europæiske landes økonomi, beskæftigelse og konkurrenceevne. Men andre EU-borgeres adgang til SU, dagpenge eller børnepenge i Danmark bør være indrettet på en måde, der er rimelig. Ellers risikerer vi, at befolkningen mister forståelsen for den frie bevægelighed, som er en central del af EU-samarbejdet," siger Bente Sorgenfrey, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

Dansk velfærdssystem er sårbart
EU-Kommissionen ventes at komme med forslag til ændringer i retten til velfærdsydelser i løbet af sommeren, og LO’s og FTF’s anbefalinger retter sig netop imod disse ændringer. Det er vigtigt, at ændringerne tager hensyn til et sårbart system som det danske, der er skattefinansieret og giver alle – selv uden optjening – adgang til ydelserne.
LO og FTF opfordrer den danske regering til at overveje anbefalingerne og tage dem med i de kommende forhandlinger med EU-Kommissionen.
LO og FTF: Ikke alle er arbejdstagere
Forude venter blandt andet diskussioner om, hvornår man med rimelighed kan opfattes som arbejdstager i et EU-land i forhold til at få ret til sociale ydelser.
LO og FTF understreger i brevet, at man dels skal modtage en løn, som man kan leve af, og dels arbejde i et land i en vis periode.
Udprægede sæsonarbejdere – fx jordbærplukkere i Danmark eller folk, der hjælper med vindruehøst i Frankrig – bør ikke være omfattet af arbejdstagerbegrebet.

Pressekontakt:
LO’s pressetelefon: 26 11 97 10
Bente Sorgenfrey, formand for FTF, tlf. 40 45 26 45