Offentlige ansatte skal kende deres rettigheder, hvis de ytrer sig om forhold på arbejdspladsen. Derfor styrker regeringen nu oplysningsindsatsen om offentligt ansattes ytringsfrihed. Samtidig opfordres offentlige myndigheder hver især til at overveje, om det er hensigtsmæssigt at etablere en whistleblowerordning hos dem.

Det er glædeligt, at politikerne nu gør mere for at styrke offentligt ansattes ytringsfrihed, men ærgerligt regeringen ikke samtidig sikrer en bedre beskyttelse i ansættelsen, så flere ansatte tør ytre sig. 
Det mener FTF, der sammen med LO, Akademikerne og Dansk Journalistforbund i morgen onsdag afholder konference om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger.
I foråret 2015 afgav et udvalg under Justitsministeriet en betænkning med en række anbefalinger til, hvordan offentligt ansattes ytringsfrihed kunne styrkes. I går meddelte Justitsministeriet, at man vil gå videre med en oplysningskampagne om rammerne for offentligt ansattes ytringer samt opfordring til arbejdspladserne til at vurdere, hvorledes man evt. kan indrette whistleblowerordninger lokalt.
Hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte, har længe efterlyst politisk handling, så ansatte tør ytre sig om kritiske forhold på jobbet.
 ”Vi glæder os over Justitsminister Søren Pinds bud på, hvordan han vil arbejde videre med udvalgets anbefalinger. Vi oplever løbende, at der dukker nye sager op, hvor ansatte er blevet ramt på deres ytringsfrihed og har fået mundkurv på, fordi de har ytret enten internt eller eksternt om forhold vedrørende arbejdspladsen,” siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey, der samtidig opfordrer til, at regeringen følger op med en ansættelsesretlig beskyttelse af ansatte, der ytrer sig.
”Det er i samfundets interesse, at ulovlige og kritisable forhold kommer til offentlighedens og politikernes kendskab. Politikerne i Folketinget bør indføre en bedre ansættelsesretslig beskyttelse i loven, så offentligt ansatte tør ytre sig kritisk på jobbet – såvel internt som eksternt,” siger Bente Sorgenfrey. 
Anbefalinger til regeringen
Både FTF, LO, AC, DJØF, Dansk Journalistforbund, Danske Medier påpeger i en fælles anbefaling til justitsministeren, at der i dag er en forholdsvis ringe beskyttelse, der gælder for offentligt ansatte med hensyn til usaglige sanktioner. På denne baggrund anbefaler de seks organisationer, ”at der indføres regler i lovgivningen med det formål at give de offentligt ansatte en bedre ansættelsesretlig beskyttelse i tilfælde, hvor en lovlig ytring eller meddelelse om kritikværdige/ulovlige forhold er blevet mødt med en usaglig negativ ledelsesreaktion”, som det formuleres. 
Det er organisationernes opfattelse, at det vil have en gavnlig præventiv effekt, som det har vist sig på andre områder (f.eks. i ligebehandlingsspørgsmål), hvor lignende regler er gennemført. Endvidere vil en øget ansættelsesretlig beskyttelse kunne sende et politisk signal om opbakning til offentligt ansattes udøvelse af deres ytringsfrihed i praksis, hvilket i sig selv vil kunne fremme offentligt ansattes anvendelse af deres ytringsfrihed.
Lukket kultur på mange arbejdspladser
Det anbefales også, at ledelsen på arbejdspladsen laver en nedskrevet politik, der opfordrer til åben dialog og kritik – såvel internet som eksternt.
”I dag er der på mange arbejdspladser en lukket kultur, hvor ansatte ikke tør ytre sig. Vi skal have ændret den lukkede arbejdspladskultur, så det bliver legitimt at sige fra. De ansatte skal turde ytre sig kritisk både internt og eksternt. Når ledelsen i dag går ud og siger, at alle skam må kritisere, så skal de efterfølgende også følge det op med konkrete handlinger og en nedskreven politik, der opfordrer til åben dialog og kritik. Og selvfølgelig skal ledelsen undlade at sanktionere og straffe ansatte, der åbner munden og kritiserer. Det gælder uanset typen af kritik” siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.