EU-Kommissionen venter for første gang siden 2007, at der kommer gang i væksten i alle EU-lande, og at arbejdsløsheden går ned. Kommissionens økonomiske vinterprognose tror på betydelig vækst i Grækenland i år og helt op til 3,6 procent til næste år, hvor arbejdsløsheden vil falde med 4,6 procentpoint i forhold til 2014.
EU-kommissær Pierre Moscovici understregede dog på et pressemøde i Bruxelles ved præsentationen af prognosen, at den byggede på den politik for Grækenland, der var aftalt med den tidligere regering. Kommissæren så dog generelt mere optimistisk på udviklingen i eurozonen og EU, og forventningerne til udviklingen er større, end da Kommissionen sidst fremlagde en prognose.

–     Men der ligger stadig en stor portion hårdt arbejde foran os med at skabe de job, som fortsat er uden for millioner af europæeres rækkevidde, sagde Pierre Moscovici.

Kommissionen venter, at arbejdsløsheden i EU falder fra 9,8 procent i år til 9,3 procent til næste år. Den var oppe på 10,8 procent i 2013. I eurozonen falder den fra 12 procent i 2013 og forventet 11,2 procent i år til 10,6 procent til næste år.
Fremgangen bliver efter Kommissionens analyser markant i de lande, der er hårdest ramt af krisen. Den spanske arbejdsløshed ventes at gå ned fra 26,1 procent i 2013 til 20,7 procent til næste år. Og den græske tilsvarende fra 27,7 procent til 22 procent i 2016.
Øget vækst vil drive arbejdsløsheden ned. Væksten i eurozonen ventes at komme op på 1,3 procent i år og 1,9 procent til næste år mod en tilbagegang på 0,5 procent i 2013. I EU venter Kommissionen, at væksten bliver på 1,7 procent i år og 2,1 procent til næste år.
Kommissionen understreger i rapporten, at Europa stadig kæmper med at komme ud af krisen, og at lande stadig mangler at gennemføre reformer og de såkaldte strukturelle tilpasninger. Det private forbrug er drivkræften bag den forbedrede situation, men investeringerne er stadig på det lille blus. Eksporten har heller ikke bidraget til at fremme et opsving.
Inflationen ventes ikke mindst på grund af lave energipriser at blive på minus 0,1 procent i år i eurozonen og 0,2 procent i EU. Til næste år vil priserne imidlertid stige i begge områder til 1,3 og 1,4 procent.
Lande som Grækenland og Spanien og også Irland vil få gang i væksten. I både Irland og Grækenland ventes den at komme op på 3,6 procent til næste år og 2,5 procent i Spanien mod 2,0 procent i Tyskland, 1,7 procent i Holland og 1,5 procent i Østrig, som ellers er nogle af de lande, der er sluppet bedst gennem krisen.
Den forventede udvikling i udvalgte lande kan ses af følgende skema:

Land

Vækst 2015

Vækst 2016

Arbejdsløshed 15

Arbejdsløshed 16 

Spanien

2,3 pct.

2,5 pct.

22,5 pct.

20,7 pct.

Grækenland

2,5 pct.

3,6 pct.

25,0 pct.

22,0 pct.

Irland

3,5 pct.

3,6 pct.

9,6 pct.

8,8 pct.

Italien

0,6 pct.

1,3 pct.

12,8 pct.

12,6 pct.

Portugal

1,6 pct.

1,7 pct.

13,4 pct.

12,6 pct.

Tyskland

1,5 pct.

2,0 pct.

4,9 pct.

4,8 pct.

Danmark

1,7 pct.

2,1 pct.

6,5 pct.

6,4 pct.

Holland

1,4 pct.

1,7 pct.

6,6 pct.

6,4 pct.

USA

3,5 pct.

3,2 pct.

5,4 pct.

4,9 pct.

Kilde: fagligt.eu