De unge arbejdsløse i EU kan stadig kigge langt efter gode, sikre job. Igen i november steg arbejdsløsheden blandt de unge både i EU og eurozonen og nåede op på 23,7 procent i de daværende 18 eurolande. I hele EU steg de unges arbejdsløshed også med 0,1 procentpoint til 21,9 procent. Dermed var der med 5,1 millioner arbejdsløse unge i EU i november flere unge uden arbejde end i de foregående måneder. De unges arbejdsløshed er under den svage økonomiske bedring kun faldet med 58.000 unge i løbet af et år.

De nye tal fra Eurostat er dyster læsning for regeringerne ikke mindst i Italien og Frankrig, hvor de unges arbejdsløshed er steget markant i forhold til året før. I Italien kom den op på 43,9 procent mod 41,4 procent et år tidligere, og i Frankrig steg den til 25,4 procent mod 23,6 procent i november 2013. Også i Portugal steg de unges arbejdsløshed igen og nu med hele 1,2 procentpoint i forhold til oktober og kom op på 34,5 procent.
I Spanien, der gennem flere år har haft den højeste ungdomsarbejdsløshed, var der kun en beskeden bedring i november. Arbejdsløsheden faldt med 0,2 procentpoint til 53,5 procent – i november 2013 var den oppe på 54,9 procent.
Bedre går det i Tyskland, hvor de uges arbejdsløshed faldt til 7,4 procent. I Østrig kom den ned på 9,4 procent, mens den i Holland holdt sig på 9,7 procent. Den danske ungdomsarbejdsløshed blev opgjort til 11,4 procent – et fald på 0,2 procentpoint i forhold til måneden før og 1,5 procentpoint i forhold til november 2013.
Den generelle arbejdsløshed steg i både Italien (til 13,4 procent), Frankrig (til 10,3 procent) og Portugal (til 13,9 procent), men var uændret på 5,0 procent i Tyskland og også uændret i Holland på 6,5 procent og i Danmark på 6,4 procent, men faldt i Østrig, hvor den kom ned på 4,9 procent.