Stoiber er tidligere ministerpræsident i Bayern og leder af en gruppe, der har rådgivet Kommissionen om administrative byrder den såkaldte "Stoibergruppe".
Stoibergruppen har stået bag en række kontroversielle forslag især på arbejdsmiljøområdet. Blandt andet har gruppen foreslået, at små virksomheder skal fritages for en række regler, der beskytter medarbejderne.
FTF finder det meget betænkeligt, at Juncker udpeger Edmund Stoiber til denne position og vil følge arbejdet med regelforenkling nøje.