Det strømmer med protester til EU-Kommissionen, der fik EU-landenes erhvervs- og konkurrenceministres ja til at gå videre med at forenkle regelsæt i EU og på den måde styrke konkurrenceevnen. Den Europæiske Faglige Samling, EFS, vedtog allerede dagen før ministrenes møde en resolution, der i utvetydige vendinger advarer mod at skrotte regler især på arbejdsmiljøområdet. EFS ønsker i stedet det sociale område styrket med flere og strammere regler.
20 andre organisationer fra det civile samfund protesterer også imod arbejdet med at forenkle reglerne i EU. Organisationerne sendte i går et brev til EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, hvori de advarer mod konkrete forslag fra BusinessEurope til regelforenkling og ligesom EFS advarer mod at droppe lovgivning på det sociale område og også inden for miljøet, sundheden og beskyttelsen af data.

Faglig sekretær i EFS Veronica Nilsson siger i forbindelse med ministrenes møde, at hun er overrasket over, at konklusionerne fra mødet ikke har en eneste positiv ting at sige om EU’s regler.

–     I stedet for at fastsætte tilfældige målsætninger burde Kommissionen lukke op for den lovgivning, der bliver holdt tilbage, og komme frem med en liste med det, som den finder er for byrdefuldt, siger Veronica Nilsson.

Som omtalt på fagligt.eu gennemgår EU-Kommissionen blandt andet EU-regler for arbejdsmiljøet og vil se på, hvilke regler der kan forenkles eller skrottes og her især se, om der er regler, der er for byrdefulde for de små og mellemstore virksomheder. EFS vil gå den anden vej og se, om der er behov for mere lovgivning.
Netop lønmodtagernes sikkerhed og sundhed er et af de områder, hvor hurtig handling er nødvendig, hedder det i udtalelsen. Den peger på, at 30 millioner lønmodtagere i Europa er udsat for farlige stoffer, der overskrider de acceptable niveauer, og at årligt 100.000 mennesker død som følge af skader, der stammer fra deres arbejde.
Andre hensyn må tælle end hensynet til erhvervslivet
EFS finder derfor, at EU-Kommissionen burde komme med en helt ny strategi for, hvordan arbejdsmiljøet kunne forbedres.
Et af de områder, som EU-Kommissionen har i kikkerten, er skelet- og muskelskader. EFS finder, at det netop sammen med psykosomatiske lidelser er et område, der bør gøres langt mere ved, fordi netop den slags skader rammer flere og flere mennesker.
De 20 protesterende organisationer, der tæller både faglige organisationer som UNI-Europa og den europæiske sociale græsrodsbevægelse Solidar, Oxfam, Greenpeace og Transparency International, kræver ligesom EFS, at EU-Kommissionen ikke blot ser på fordele og ulemper for erhvervslivet, når den gennemgår lovgivning. Fordele og omkostninger for miljøet, for det sociale område og for sundheden må også spille ind.

Ligesom EFS finder organisationerne, at hensynet til miljøet, de sociale forhold og sundheden må inddraget i langt højere grad og ikke stå i skyggen af hensynet til vækst og beskæftigelse.
Organisationerne advarer også mod forslag fra BusinessEurope, der ønsker, at erhvervslivet bliver inddraget så tidligt som muligt, når der planlægges ny lovgivning. De ser i modsætning til BusinessEurope store fordele ved en afgift på finansielle transaktioner og ligesom EFS også fordele ved en langt række forslag og regler for arbejdsmarkedet, der er i Kommissionens søgelys. Det gælder forslag omkvoter for kvinders deltagelse i virksomheders bestyrelser, forslag, der forbedrer gravides forhold og dertil en række konkrete forslag både på det finansielle område, omgangen med farlige stoffer, affaldsområder og beskyttelse af data. På de områder vil organisationerne trække udviklingen i den modsatte retning end BusinessEurope.
Kilde: fagligt.eu