Regeringen har i dag fremsat et forslag til en reform af international rekruttering, der målretter indsatsen mod højt kvalificerede medarbejdere. Forslaget skal styrke vækst og velfærd i Danmark ved at skabe bedre muligheder for virksomheder og universiteter kan rekruttere og fastholde flere udenlandske højtkvalificerede medarbejdere og studerende. Det gælder eksempelvis personer med lang videregående uddannelse, men også it-medarbejdere og andre højtkvalificerede udlændinge
Regeringen forslår bedre kontrol, så de udenlandske medarbejdere ansættes på samme løn- og ansættelsesvilkår som danske medarbejdere. Desuden vil regeringen styrke informationsindsatsen over for udenlandske arbejdstagere for at sikre, at de kender deres rettigheder på det danske arbejdsmarked – og arbejdsgiverne kender deres forpligtelser.
Samtidig vil regeringen sikre, at der ikke kan gives nye opholds- og arbejdstilladelser til udlændinge, som overtager konfliktramte stillinger i virksomheder. Dermed skal det undgås, at udlændinge ender som strejkebrydere.
”Regeringens udspil er stærkt. Det fastholder en vækstdagsorden, der bidrager til at sikre, at det danske velfærdssamfund bevares og udvikles. Det er samtidigt meget positivt og tilfredsstillende, at reformudspillet indeholder en klar forudsætning om, at rekrutteringen skal ske på danske løn- og arbejdsvilkår. Dermed fastholder regeringen den skærpede kurs mod social dumping, som allerede har udmøntet sig i flere konkrete indsatser”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
Problemer for danske studerende
Med det nye udspil får udenlandske studerende på fx mellemlange videregående uddannelser – fx bioanalytikeruddannelsen – automatisk fuldtidsarbejdstilladelse til praktikophold. Det kan blive problematisk for danske studerende, som kan få sværere ved at få en praktikplads på de uddannelser, hvor der i dag er mangel på praktikpladser.
”Det er noget, som politikerne bør være opmærksom, når de skal forhandle det nye udspil på plads”, siger Bente Sorgenfrey.