Når det splinternye Center for Offentlig Innovation, som led i tillidsreformen i den offentlige sektor, her i foråret nu går i gang med sit arbejde, vil resultaterne fra et omfattende femårigt forskningsprojekt om styring og motivation i den offentlige sektor, være et vigtigt pejlemærke.

Det sagde leder af centeret, Pia Gjellerup, da forskningsprojektet i går blev fremlagt på en temadag hos KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Forskning). Forskningsprojektet er et samarbejde mellem KORA, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og CBS.
Hovedkonklusionen fra de fem års forskning blandt forskellige faggrupper i den offentlige sektor, bl.a. folkeskolelærere, socialrådgivere og hjemmehjælpere, er klar: Styring der indrettes, så medarbejderne oplever den som understøttende frem for kontrollerende, kan sikre, at medarbejderne bibeholder deres indre motivation – og den vej rundt medvirker til bedre offentlige ydelser.
Glæden ved selve arbejdet
Medarbejdernes indre motivation – selve glæden ved arbejdet og ønsket om at gøre noget godt for samfundet og andres mennesker – udhules omvendt, hvis styring opfattes som kontrollerende. Og når motivationen udhules forringes de offentlige ydelser.
Måske havde vi det nok på fornemmelsen – men det nye er at få denne sammenhæng dokumenteret så håndfast, som det nye forskningsprojekt gør. Den nye viden vil ifølge Pia Gjellerup være et centralt grundlag for arbejdet i Center for Offentlig Innovation, som skal indsamle og videreformidle nye og bedre måder at gøre tingene på i den offentlige sektor. 
”Resultaterne fra forskningen er måske ikke overraskende – men det vigtige er, at vi nu kan vi agere på fastere grund. Vi kan komme ud over diskussionerne om  holdninger til ledelse og styring – ud over hvilken skole, man tilhører. Vi kan gå efter, hvad der rent faktisk virker – nemlig tillid og samarbejde mellem medarbejdere og ledere. Vi skal i centeret viser nogle projekter, som er drevet af den motivation hos medarbejderne”, siger  Pia Gjellerup.
Motiveres af at gøre godt
Forskerne bag det store forskningsprojekt argumenterer for, at der findes en særlig altruistisk motivationsform, som er forbundet med at levere offentlig service, nemlig Public Service Motivation (PSM). Hvis de offentligt ansatte lægger ekstra energi i arbejdet, fordi de ønsker at gøre noget godt for andre og samfundet, rummer det et potentiale for at øge den offentlige sektors performance, lyder en af konklusionerne.
”Man går helt fejl af de offentligt ansatte, hvis man tror, de udelukkende vil mele deres egen kage. Det nye i det her projekt er især begrebet Public Service Motivation. Det er folks orientering mod at gøre noget godt for samfundet og andre mennesker gennem offentlig serviceproduktion. Man vil simpelthen gøre en meningsfuld samfundsmæssig forskel”, siger professor, Lotte Bøgh Andersen.
Hun har sammen med forskningsleder hos KORA, Lene Holm Pedersen, skrevet bogen ”Styring og motivation i den offentlige sektor” på baggrund af forskningsprojektet.